ARDR koers

Ardor is een op blockchain gebaseerd project welke het mogelijk maakt voor bedrijven en organisaties om blockchain te adopteren door middel van zogenaamde ‘child chains’. Het Ardor platform maakt het voor bedrijven mogelijk om hun eigen op blockchain gebaseerde applicaties of systemen te ontwikkelen waarbij de Ardor Main Chain wordt ingeschakeld voor het verifiëren van de transacties. Ardor vertoont op dit vlak verschillende gelijkenissen met andere projecten op de markt zoals bijvoorbeeld Stratis en Lisk. Ook deze projecten willen toegankelijke mogelijkheden aanbieden aan bedrijven om blockchain te adopteren.

“Blockchain Bloat”

Eén van de belangrijkste problemen waar menig aantal op blockchain gebaseerde projecten mee geconfronteerd worden heeft betrekking tot de schaalbaarheid. Van zodra een netwerk populair wordt en er heel wat transacties op worden uitgevoerd is het perfect mogelijk dat er een overbelasting plaatsvindt. Een bekend voorbeeld van een netwerk die hiermee werd geconfronteerd tijdens de piek van de markt is Ethereum. Ardor heeft de oorzaak van dit probleem een naam gegeven, namelijk “blockchain bloat”.

Bitvavo crypto

Bovenstaande oorzaak heeft betrekking tot het feit dat nagenoeg alle data die op een blockchain evenals de eventuele sidechains plaatsvindt moet worden bijgehouden. Op het ogenblik dat er een nieuwe node met de blockchain in kwestie wil synchroniseren zal dat als gevolg hebben dat deze alle historische data terug moet ophalen. Dat is natuurlijk logisch, maar wat niet logisch is, is dat veel van deze data tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer relevant is. Het is net dit probleem welke Ardor heeft weten op te lossen door de introductie van de zogenaamde “parent-child” blockchain architectuur.

Parent-Child blockchain architectuur

Het inzetten van de bovenstaande architectuur zorgt er in de praktijk voor dat er op de primaire blockchain slechts een selecte hoeveelheid aan data wordt opgeslagen. Het gaat hierbij concreet alleen maar om de verificatie van de transacties evenals het bewijs dat hiervoor wordt geleverd. Andere handelingen zoals bijvoorbeeld de publicatie evenals het uitvoeren van de smartcontracts gebeurt op speciaal daarvoor gecreëerde, onderliggende child chains. Alleen de daadwerkelijke consensus vindt dus plaats op de main blockchain van Ardor.

Opvolger van de NXT cryptocurrency

De Ardor blockchain kan in de praktijk worden omschreven als de opvolger van de zogenaamde NXT cryptocurrency. Dit betekent dat je als gebruiker dan ook steeds kan rekenen op alle voordelen die reeds voor handen waren bij NXT. Concreet zorgt dit er voor dat je over de mogelijkheid beschikt om met Ardor een eigen digitale valuta in het leven te roepen. Daarnaast kan er echter ook een puntensysteem op gelanceerd worden en wordt er de mogelijkheid aangeboden om een eigen blockchain te managen zonder dat er daarvoor een aanzienlijke technische kennis voor handen moet zijn. Het mag dan ook duidelijk zijn dat er voor het gebruik van Ardor in de praktijk heel wat verschillende gebruiksvlakken bestaan.

Bitvavo crypto

Proof of Stake algoritme

Voor de bevestiging van transacties op het netwerk van Ardor wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘Proof of Stake’ algoritme. In de praktijk betekent dit dat het aandeel van een bepaalde gebruiker bepalend is voor het feit of hij het recht heeft om bijvoorbeeld transacties te valideren of niet. Dit recht wordt bij Proof of Stake dus niet bepaald op basis van de rekenkracht die beschikbaar wordt gesteld door middel van een processor of grafische kaart. Het gebruik van het Proof of Stake algoritme is een bewuste keuze. Dit algoritme zorgt er namelijk voor dat bedrijven over de mogelijkheid komen te beschikken om op de zogenaamde child chains de eigen verhoudingen te bepalen. Dat is een cruciaal aspect voor de adoptie van Ardor in de praktijk. Door deze manier van werken moeten bedrijven namelijk geen grote investeringen doen op vlak van bijvoorbeeld hardware. Daarnaast zal er ook geen torenhoge energierekening betaald moeten worden. Dit maakt de Ardor technologie erg toegankelijk.

Concurrentiestrijd met Ethereum

Het bedrijf achter Ardor, namelijk ‘Jelurida’ heeft met NXT in het verleden bewezen een blockchain te kunnen creëren die niet alleen veilig, maar ook stabiel is. Ook Ardor is een project dat in de basis uitstekend uitgekiend lijkt. Het enige gevaar zit hem in het feit dat het principe van Ardor grotendeels gebaseerd lijkt op het smart contracts principe van Ethereum. Dit is uiteraard een pittige concurrentiestrijd die door Ardor moet worden geleverd. Dit gezegd zijnde is het uiteraard wel zo dat Ardor ook nog over heel wat andere gebruiksvlakken beschikt waardoor ze toch met recht en rede haar plaats heeft binnen de cryptomarkt.

Veilig jouw ARDR-tokens opslaan

De mogelijkheden die worden aangeboden op vlak van Ardor wallets zijn op moment van schrijven nog eerder aan de beperkte kant. Dat is enigszins opvallend, zeker gezien het feit dat dit project toch reeds enige tijd geleden werd gelanceerd. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat Ardor zelf een aantal wallets heeft gelanceerd die gebruikt kunnen worden voor het opslaan van haar ARDR-tokens. Het gaat hierbij concreet om:

  • De Ardor desktop wallet;
  • De Ardor Lite mobiele wallet;

Beide wallets zijn uitstekend te gebruiken, maar de desktop variant vereist uiteraard het downloaden van de volledige blockchain van Ardor. Dit is niet nodig met de lite variant die voor mobiele platformen is uitgegeven. Deze mobiele wallet is overigens zowel beschikbaar voor Android als voor iOS platformen. Op moment van schrijven is het nog niet mogelijk om de ARDR-tokens van Ardor op te slaan op een hardware wallet.

Conclusie; een toegankelijke blockchain voor bedrijven

Steeds meer bedrijven zijn volop bezig met het onderzoeken op welke manier ook zij mogelijks voordeel kunnen halen uit de mogelijkheden die blockchain met zich meebrengt. Het adopteren van de blockchain in de bedrijfsvoering was lange tijd echter vooral een zeer duur proces. Dit zorgde er voor dat een belangrijk deel van de zakelijke markt, namelijk de kleine ondernemingen, het als financieel onhaalbaar zagen om blockchain te adopteren. Daar moet Ardor verandering in brengen. Door het creëren van een toegankelijk platform zonder een aanzienlijke vereiste technische kennis en investering wil ze het potentieel van blockchain bereikbaar maken voor elke partij die er mee aan de slag wil gaan. Of ze daar ook daadwerkelijk in zal slagen zal de toekomst uiteraard nog duidelijk moeten maken.

No coins selected