ARK koers

Ark profileert zichzelf als een peer-to-peer cryptocurrency en blockchain platform welke over een open-source karakter beschikt. Ze zorgt er voor dat niet alleen gebruikers, maar ook ontwikkelaars evenals start-ups over de mogelijkheid beschikken om innovatieve blockchaintechnologie te gaan gebruiken. Het uiteindelijke doel van Ark is om een compleet ecosysteem te creëren bestaande uit niet alleen chains, maar ook sidechains. Op deze manier kan er een virtueel ARK-spinnenweb tot stand komen die over een ongelofelijk aantal verschillende gebruiksvlakken moet beschikken. Omwille van het feit dat Ark een project is welke zichzelf eigenlijk eindeloos kan aanpassen en verder kan opschalen is het zo dat de mogelijkheden in principe eindeloos zijn. De focus ligt bij Ark dan ook (misschien nog wel veel meer in vergelijking met andere projecten) op massa-adoptie.

Een vork van Lisk

Ondanks het feit dat het bij de meeste potentiële investeerders in deze cryptocurrency wel bekend is dat het hierbij gaat om een zogenaamde ‘vork’ is het niet zo dat deze werd gerealiseerd op bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum. In plaats daarvan is de vork die heeft geleid tot het ontstaan van Ark afkomstig van het Lisk platform. Een deel van de community achter Lisk was op een zeker ogenblik van mening dat de ontwikkeling van het netwerk te traag vooruit ging. Om nog meer toegankelijkheid en vooral een nog uitgebreider gebruiksvlak te creëren heeft men er dan maar voor gekozen om een vork uit te voeren. De geboorte van het Ark (ARK) platform was meteen een feit!

Bitvavo crypto

Kennismaking met de Ark SmartBridge

In eerste instantie is het belangrijk om er bij stil te blijven staan dat Ark gebruik maakt van een technologie die luistert naar de naam ‘SmartBridge’. Deze technologie zorgt er voor dat er een eenvoudige communicatie kan worden gerealiseerd tussen verschillende blockchains. Door de verschillende blockkettingen met elkaar te verbinden wordt het mogelijk om het belang van alle verschillende altcoins op de markt een extra duwtje in de rug te geven. Op deze manier boost Ark niet alleen haar eigen potentieel, maar dat van de volledige cryptomarkt. Het moet gezegd, de achterliggende gedachte van het platform herbergt zeker en vast een ongelofelijk potentieel. De vraag is echter vooral of dit in de praktijk ook daadwerkelijk realiseerbaar is.

Dat Ark door middel van de SmartBridge een perfecte brug of koppeling kan realiseren tussen verschillende blockchains wordt meteen duidelijk wanneer we enkele specifieke toepassingen meer in detail gaan toelichten. Stel bijvoorbeeld dat je beschikt over een smart contract welke je hebt verkregen via Ethereum. Je zou graag het smart contract activeren, maar je hebt op dat ogenblik uitsluitend ARK-tokens in de wallet zitten. Dat is geen probleem. Door gebruik te maken van de SmartBridge technologie wordt het immers mogelijk gemaakt om ARK te versturen naar jouw ETH wallet waarna meteen het contract kan worden geactiveerd.

Een tweede mogelijkheid waar je gebruik van kan maken middels de ARK cryptocurrency is terug te vinden in het feit dat er op deze manier geld kan worden uitgewisseld tussen twee verschillende blockchains. Dit betekent concreet dat er op het platform van Ark perfect een exchange zoals Changelly gebouwd zou kunnen worden. Mocht dit gebeuren kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om Bitcoin te versturen naar een Litecoin wallet en omgekeerd. Deze zullen dan automatisch worden omgewisseld tegen de juiste koers.

Bitvavo crypto

De ontwikkeling van een zelfvoorzienend ecosysteem

De ontwikkelaars achter Ark hebben er van in het begin voor gekozen om te werken in de richting van een zelfvoorzienend ecosysteem. Dit is een interessante en tevens ook belangrijke keuze. Bij heel wat cryptocurrencies wordt er hier niet bij stilgestaan waardoor men op een zeker ogenblik tegen financiële problemen aanloopt. Dit kan de toekomst van een cryptocurrency in een niet onaanzienlijke mate hypothekeren. Door meteen te werken aan een zelfvoorzienend ecosysteem is het voor de ontwikkelaars van Ark mogelijk om dit potentiële risico grotendeels uit te schakelen.

In de praktijk wil men het zelfvoorzienend ecosysteem op tal van verschillende manieren proberen te realiseren. In eerste instantie wordt er dan ook gewerkt aan een systeem waarbij er speciale crypto-betaalkaarten gebruikt kunnen worden. Het geld dat onder de vorm van fees in rekening wordt gebracht bij het gebruik van deze betaalkaarten kan dan terugstromen naar het netwerk. Op deze manier kunnen deze fondsen worden gebruikt om bijvoorbeeld een verdere ontwikkeling van het platform te financieren. Daarnaast werkt Ark eveneens aan een opslagsysteem zoals Dropbox waarvoor het eveneens een periodieke vergoeding zal vragen aan haar gebruikers. Ook dit kan uiteraard extra geld in het laatje brengen voor Ark.

Anonymous Network Integration protocol

Dat het karakter van Ark ongelofelijk veel verschillende vormen kan gaan aannemen in de toekomst blijkt eveneens uit de aanwezigheid van het zogenaamde ‘Anonymous Network Integration’ protocol. Dit protocol zou er voor kunnen zorgen dat transacties met Ark in de praktijk nagenoeg volledig anoniem uitgevoerd zullen kunnen worden. Het spreekt evenwel voor zich dat (of hoe kan het ook anders?) ook hiervoor een samenwerkingsverband met een echte privacy coin is vereist. Het is hoe dan ook dus zomaar mogelijk dat Ark zich naar de toekomst toe eveneens kan gaan profileren als zijnde een wel erg bijzondere privacy coin.

Jouw ARK tokens veilig opslaan

Geloof jij ook in het enorme potentieel dat er schuilt in het Ark platform? Ben jij dan ook van plan om te investeren in ARK tokens of heb je reeds een bepaalde positie ingenomen? In dat geval zal je ook graag willen weten van welke Ark wallet je bij voorkeur gebruik moet gaan maken. Op dit vlak kan je een keuze maken uit tal van verschillende mogelijkheden:

  1. De Ark Desktop Wallet;
  2. De Ark Mobile Wallet voor iOS en Android;
  3. De Ark Paper Wallet;
  4. Een hardware wallet;

De officiële desktop wallet en mobiele applicaties die Ark op de markt heeft gebracht zijn werkelijk uitstekend te noemen. De wallets en applicaties zijn in de praktijk niet alleen gebruiksvriendelijk, daarnaast lijken ze technisch ook volledig in orde te zijn. Wil jij liever geen gebruikmaken van deze wallets en ben je vooral ingestapt in Ark voor de lange(re) termijn? In dat geval kan je ook altijd kijken in de richting van een hardware wallet. De ARK token kan zowel worden opgeslagen op de Ledger Nano S als op de Ledger Nano X.

Conclusie; een platform met een enorm potentieel

De SmartBridge technologie waar het Ark netwerk gebruik van maakt herbergt werkelijk een ongelofelijk groot potentieel. Ondanks het feit dat de focus van het platform in eerste instantie vooral was gelegen op samenwerkingsverbanden met Lisk, Bitcoin en Ethereum zijn dergelijke connecties in de praktijk met werkelijk elke cryptocurrency mogelijk. Het is dan ook vooral uitkijken naar de verschillende toepassingsvlakken die in de toekomst op deze manier gerealiseerd kunnen worden. Het enige pijnpunt van het Ark platform? Dat het realiseren van verschillende doelstellingen een wel erg complexe materie zal worden. Het is dan ook nog maar zeer de vraag hoe technisch haalbaar deze doelen zijn. Ook dit is echter iets wat de toekomst ons duidelijk zal moeten maken.

No coins selected