COMP Koers

De belangrijkste ruggengraat van de DeFi- beweging vandaag de dag is Ethereum. Dit is een gedecentraliseerd blockchain die slimme contracten mogelijk maakt waarop vervolgens andere gedecentraliseerde blockchain gebaseerde applicaties (dApps) met native cryptocurrencies gebouwd kunnen worden. Compound is een van die protocollen en Compound houdt zicht vooral bezig met financiële diensten als het lenen en uitlenen van cryptovaluta.

Kennismaking met Compound

Voor je beter kunt begrijpen waar het Compound protocol in het crypto ecosysteem past volgt hier eerst een korte uitleg over DeFi (gedecentraliseerde financiering). Crypto currencies staan bekend als gedecentraliseerd geld met betrekking tot betalingen met Bitcoin uiteraard nog als het beste voorbeeld. Betalingen kunnen onderling plaatsvinden zonder dat er bank of andere financiële tussenpersoon aan te pas komt. Betalingen kunnen namelijk plaatsvinden via een gedecentraliseerd netwerk van onafhankelijke knooppunten waar transacties gevalideerd worden.

Bitvavo crypto

Echter gaan de financiële diensten verder dan alleen betalingen voor diensten zoals cheques, sparen, lenen, uitlenen, verzekeringen etcetera. Het idee achter de DeFi is om alle financiële diensten te decentraliseren met behulp van blockchain protocollen en crypto currencies.

Compound draait op de blockchain van Ethereum en is één van de grote jongens in de gedecentraliseerde Financiering. Het komt er dus eigenlijk op neer dat gebruikers via Compound tegen rente hun Ethereum kunnen uitlenen. Omdat Compound vele mogelijkheden en integraties heeft terwijl het alsnog eenvoudig voor de eindgebruiker blijft is het zo dat Compound gezien wordt als een van de leiders binnen dit segment.

Compound wil het mogelijk maken om op een vertrouwenloze manier te zorgen dat er rente verdiend kan worden op de crypto valuta die inactief zijn. Dit moeten dan wel tokens zijn die ondersteund worden door Ethereum. Dit wil Compound doen met hun kredietverleningsplatform.

Bitvavo crypto

Als DeFi autonoom renteprotocol wil Compound dus dat er rente verdiend kan worden door gebruikers of dat ze tegen een onderpand crypto kunnen lenen. Makkelijker gezegd wil Compound een platform zijn voor vraag en aanbod maar dan tussen verstrekkers en leners van crypto.

Hoe werkt Compound

Bij Compound is er niet een directe wisselwerking tussen de gebruikers. Er wordt gebruik gemaakt van een systeem met aangeschakelde middelen die door gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Compound verbindt geldschieters en leners met behulp van een combinatie van slimme contracten die op Ethereum worden uitgevoerd en beloningen die in crypto currency worden betaald. Op het platform zijn er 2 gebruikers die het belangrijkste zijn en dat zijn de kredietverstrekkers en de leners.

Een kredietverstrekker is degene die crypto currency wil uitlenen. Dit kan door de tokens naar een door Compound beheerd Ethereum adres te sturen om rente te verdienen.

De leners zijn diegene die in de vorm van een cryptocurrency onderpand plaatsen op Compound. Tegen een percentage van de geboekte waarde mogen ze vervolgens cryptocurrencies lenen die door Compound worden ondersteund.

Compound beloont vervolgens de kredietverstrekkers met COMPtokens op basis van het aantal cTokens dat ze in hun wallet hebben wat weer gebaseerd wordt op een variërende rentevoet die afhankelijk is van het aanbod dat beschikbaar is van dat activum. De rente is natuurlijker lager zodra er meer liquiditeit op een markt plaats vindt.

Geschiedenis Compound

In 2017 is Compound opgericht door Robert Leshner en Geoffrey Hayes. Beide oprichters zijn nog steeds werkzaam bij het bedrijf dat achter het Compound protocol zit genaamd Compound Labs Inc. Sinds mei 2020 is het mogelijk voor houders van COMP-tokens om mee te besturen in het Protocol van Compound.

COMP Token

Op het Compound Protocol wordt het COMP-token gebruikt. Dit is een governance token en elke dag wordt er een bedrag verdeeld onder alle leners en geldschieters op het Compound protocol. Dit bedrag wordt van tevoren bepaald.

Elke gebruiker van het Compound protocol die minimaal 1% van het totale COMP aanbod in bezit heeft, die heeft de mogelijkheid om niet alleen te stemmen over voorstellen maar ook om voorstellen in te dien met als doel het wijzigen van het protocol. Eén COMP-token staat voor één stem.

Op het moment dat de gemeenschap een bestuurswijziging in het protocol aanneemt dan zal deze 2 dagen later van kracht worden. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid om openstaande posities te sluiten voordat de wijziging daadwerkelijk doorgevoerd worden. Compound is hierdoor een volledig zelfsturende blockchain.

Veiligheid Compound

Uiteraard zijn er ook bij het lenen van cryptomunten risico’s en dan voornamelijk met betrekking tot de liquidatie op moment dat je leencapaciteit op het protocol overschreden wordt door het geleende geld. Ook zijn er andere risico’s zoals eventuele gebreken die er in de smart contracts en in de orakels kunnen zitten.

Het fijne is dat Compound zorgt dat de code regelmatig gecontroleerd wordt. In de blockchain is een standaard audit van smart contracts waardoor de risico’s beperkt worden.

Vanwege een onderpandfactor is wordt ervoor gezorgd dat een pool constant over-gedekt is. Op moment dat het onderpand zich onder het minimale niveau bevindt wordt het verkocht aan liquidateurs met 5% korting. Hierdoor vindt er een gedeeltelijke aflossing van dan de lening plaats en het restant heeft dan weer een onderpandfactor. Door op deze manier te werken wordt er een verdienmogelijkheid gecreëerd voor liquidateurs, is er een vangnet voor kredietgevers en helpt het voor kredietnemers voor behoud van hun onderpanden.

COMP kopen en verkopen

Zodra je COMP wenst aan te schaffen kun je onder andere terecht bij Uniswap en Bitvavo maar ook bij OKEx, Poloniex en Coinbase. Houd wel rekening met eventuele premies. Bij Coinmerce en Bitcoin Meester kun je overigens ook COMP kopen en verkopen.

COMP Wallets

De COMP kan je onder andere bewaren in de Alphawallet en de Infinity wallet.

Conclusie

Compound is een Ethereum project dat zich richt op het toestaan van kredietnemers om leningen aan te gaan en kredietverstrekkers om leningen te verstrekken door hun activa vast te zetten in het protocol. Bij Compound kan er geld verdiend worden met de crypto die er gespaard wordt en daarnaast is het ook mogelijk voor gebruikers om door onderpand te plaatsen crypto van Compound te lenen.

No coins selected