DAI Koers

DAI is een cryptocurrency met stabiele prijs, een zogenoemde Stablecoin, gebaseerd op Etheruem. De uitgifte en ontwikkeling van DAI, wordt uitsluitend beheerd door de gedecentraliseerde, autonome organisatie (MakerDAO) en het Maker Protocol. De prijs van DAI, is ‘soft-pegged’ aan de Amerikaanse Dollar en deze wordt gedekt door een combinatie van andere, verschillende cryptocurrencies. Deze worden elke keer dat er een nieuwe DAI geslagen wordt, in smart-conctractkluizen worden gestort.

Kennismaken met DAI

Voor DAI geldt dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen Multi-Collateral DAI en de Single-Collateral DAI, SAI genoemd. Dit is een eerdere versie van het token, die alleen onderpand kan worden door een enkele cryptocurrency; SAI onderteunst ook niet de DAI savings Rate, waar gebruikers, besparingen mee kunnen verdienen, door DAI tokens aan te houden.

Bitvavo crypto

Multi-Collateral DAI, werd in November van 2019 gelanceerd.

De oprichters van DAI

Een van de bepalende kenmerken van DAI is dat het niet is gemaakt door een enkele persoon of een kleine groep medeoprichters. In plaats daarvan wordt de ontwikkeling van de software die het ondersteunt en de uitgifte van nieuwe tokens beheerst door het MakerDAO en Maker Protocol.

MakerDAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie, dit is een soort bedrijf dat zichzelf gedecentraliseerd runt via het gebruik van slimme contracten, zelf handhavende overeenkomsten uitgedrukt in softwarecode en uitgevoerd op de Ethereum-blockchain.

Bitvavo crypto

Deze organisatie wordt democratisch beheerd door de houders van haar Maker (MKR) governance-tokens, die op dezelfde manier werken als de aandelen van een traditioneel bedrijf; MKR-houders kunnen stemmen over belangrijke beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van MakerDAO, Maker Protocol en DAI, waarbij hun stemrecht in verhouding staat tot het aantal Maker-tokens dat ze bezitten.

MakerDAO zelf, werd oorspronkelijk opgericht door een Deense ondernemer, genaamd Rune Christensen in het jaar 2015.
Voordat hij aan het Maker-ecosysteem begon, studeerde Christensen biochemie en internationale zaken in Kopenhagen en richtte het internationale rekruteringsbedrijf: ‘Try China’ op.

Wat maakt DAI uniek?

Het belangrijkste voordeel van DAI ligt in de zachte koppeling aan de prijs van de Amerikaanse dollar.

De cryptomarkt is berucht om zijn volatiliteit, waarbij zelfs de grootste, zeer liquide munten zoals Bitcoin soms binnen één dag prijsveranderingen (zowel omhoog als omlaag) van 10% of meer ondergaan. Onder deze omstandigheden zijn handelaren en investeerders van nature geneigd om safe-haven activa aan hun portefeuilles toe te voegen, waarvan de stabiele prijs zou kunnen helpen om aanzienlijke marktschommelingen te compenseren.

Een van die activa zijn stablecoins, waarvan DAI een voorbeeld is. Dit zijn cryptocurrencies waarvan de prijs is gekoppeld aan activa met een relatief stabiele waarde, meestal traditionele fiatvaluta’s, zoals USD of EUR.

Een ander belangrijk voordeel van DAI is het feit dat het niet wordt beheerd door een privébedrijf, maar door een gedecentraliseerde autonome organisatie via een softwareprotocol. Als gevolg hiervan worden alle gevallen van uitgifte en verbranding van tokens beheerd en openbaar vastgelegd door, door Ethereum aangestuurde, zelf-handhavende slimme contracten, waardoor het hele systeem transparanter en minder vatbaar voor corruptie wordt.

Bovendien wordt het proces van het ontwikkelen van DAI-software op een meer democratische manier beheerd; via directe stemming door de vaste deelnemers aan het ecosysteem van het token.

Hoeveel DAI coins zijn er in omloop?

Nieuwe DAI-tokens worden niet geproduceerd via mijnbouw zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), ook worden ze niet geslagen door een privébedrijf volgens zijn eigen uitgiftepolitie zoals Tether (USDT). In plaats daarvan kan nieuwe DAI door elke gebruiker worden geslagen via het gebruik van Maker Protocol.

Maker Protocol, dat draait op de Ethereum-blockchain, is de software die de DAI-uitgifte regelt. Om de zachte prijskoppeling aan de Amerikaanse dollar te behouden, zorgt Maker Protocol ervoor dat elk DAI-token wordt gedekt door een passend aantal andere cryptocurrencies. Als onderdeel van dit proces stelt het protocol elke gebruiker in staat om zijn crypto in een zogenaamde kluis te deponeren – een slim contract op de Ethereum-blockchain – als onderpand en een overeenkomstig aantal nieuwe DAI-tokens te slaan.

Er is geen bovengrens aan het totale aanbod van DAI – het aanbod is dynamisch en hangt af van hoeveel onderpand er op een bepaald moment in de kluizen is opgeslagen. Sinds november 2020 zijn er ongeveer 940 miljoen DAI in omloop.

Wat kun je met DAI?

Een van de belangrijkste toepassingen van DAI is als een stabiele afdekking of als tegenwicht tegen de volatiliteit van meer populaire crypto-activa zoals Ethereum of Bitcoin. De stabiele waarde van DAI betekent dat het goed is voor beleggers of handelaren die denken dat de markt op het punt staat te dalen.

Hoe is het netwerk van DAI beveiligd?

DAI is een op Ethereum gebaseerd, ERC-20-compatibel token. Als zodanig wordt het beveiligd door het Ethash-algoritme van Ethereum.

Het doel van DAI

MakerDAO werkt er hard aan om DAI te bestempelen als de ‘eerste onbevooroordeelde valuta ter wereld’ en het begint met het logo, dat het zo alomtegenwoordig en herkenbaar wil zijn als symbolen voor de dollar ($), euro (€) en pond (£).

In de zoektocht om de eerste betrouwbare reguliere valuta te worden, zal DAI door miljoenen mensen moeten worden aangenomen en gebruikt, een taak waarvoor niet alleen branding nodig is, maar ook marketing en educatie. Hoewel het geen gemakkelijke taak is, is geen enkele andere stablecoin beter gepositioneerd om dit mogelijk te maken.

No coins selected