DASH koers

Dash verscheen op de markt in het jaar 2014. Bij de lancering van deze cryptocurrency beschikte ze echter over de naam ‘Darkcoin’. Op het ogenblik dat Dash op de markt werd geïntroduceerd slaagde ze er in om heel wat pijnpunten waar Bitcoin mee werd geconfronteerd aan te pakken en op te lossen. In de praktijk zorgde dit er niet alleen voor dat transacties sneller konden worden uitgevoerd, daarnaast was er ook sprake van een verbeterde financiële privacy. Dit laatste is niet zo vreemd. Dash werd namelijk ontwikkeld om een zo optimaal mogelijke gebruikersprivacy evenals anonimiteit te kunnen garanderen.

De kenmerken van Dash

Dash heeft eigenlijk vanaf haar lancering op de markt meteen kunnen rekenen op een aanzienlijke populariteit. Deze populariteit was te wijten aan het feit dat Dash het op verschillende vlakken beter deed ten opzichte van de nummer één cryptocurrency, Bitcoin. Neem nu bijvoorbeeld de snelheid waarmee transacties uitgevoerd kunnen worden. Daar waar het uitvoeren van een transactie met Bitcoin vaak gemiddeld 10 minuten of langer duurt kunnen Dash transacties reeds binnen de 4 seconden worden uitgevoerd.

Bitvavo crypto

Een tweede reden waarom Dash in sneltempo populair is geworden heeft betrekking tot de kosten die ze in rekening brengt voor het uitvoeren van transacties. Toen Dash op de markt verscheen lagen de transactiekosten bij Bitcoin nog torenhoog. Een bedrag van 5 euro voor het uitvoeren van een transactie was eerder regel dan uitzondering. Bij Dash bedroegen de gemiddelde kosten van begin af aan slechts 0,30 euro. Dit zorgde er voor dat Dash vooral voor het uitvoeren van kleinere betalingen een logischere keuze was.

De treasury van Dash

De toekomst van een crypto project is in de praktijk uiteraard ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden waarover ze beschikt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bitcoin is Dash er in geslaagd om zichzelf te financieren. De structuur die hiervoor werd opgezet is werkelijk uitstekend te noemen. 45 procent van alle nieuw aangemaakte Dash munten is voorbehouden voor de miners. Nog eens 45 procent gaat naar de masternodes en de resterende 10 procent is voorbehouden voor de zogenaamde “treasury”. Het betreft hier een soort van fonds welke kan worden aangesproken voor de financiering van het ontwikkelingsteam evenals de marketing, ondersteuning van klanten, etc. Hierdoor lijkt op financieel vlak de toekomst van Dash alvast gewaarborgd te zijn.

PrivateSend technologie

Eveneens een niet onbelangrijk kenmerk van Dash is terug te vinden in de PrivateSend technologie waar gebruik van wordt gemaakt. Deze technologie staat er om bekend het mogelijk te maken om bepaalde informatie met betrekking tot een transactie te verbergen. Lang niet iedereen vindt het namelijk even fijn dat zijn of haar transactiegeschiedenis in de blockchain volledig gekend en openbaar is. Door gebruik te maken van Dash is het mogelijk om een gedeelte van deze informatie te verbergen voor de buitenwereld. Het traceren van de transacties die met de DASH-token worden uitgevoerd wordt hierdoor onmogelijk.

Bitvavo crypto

Voor veel mensen is bovenstaande zeer belangrijk. We leven in een wereld waarin onze privacy op een groot aantal verschillende manieren bijna dagelijks wordt geschonden. Dit heeft er voor gezorgd dat de noodzaak aan privacy beschermende of in ieder geval privacy vriendelijke oplossingen alleen maar op gejuich worden ontvangen. Uiteraard is Dash niet de enige cryptocurrency die er voor kiest om anonimiteit te garanderen aan haar gebruikers, maar de PrivateSend technologie maakt ze voor deze doelgroep zeker het overwegen waard.

InstantSend technologie

De tweede, belangrijke technologie waar Dash gebruik van maakt is de zogenaamde ‘InstantSend’. Deze zorgt er voor dat alle transacties die worden uitgevoerd met Dash in principe binnen de vier à vijf seconden kunnen worden verwerkt. Dit gebeurt door een decentraal netwerk van servers welke luistert naar de naam ‘Masternodes’. Het gaat hierbij concreet om 1.400 computers of servers die de klok rond een wallet bijhouden en beslissingen maken in functie van het netwerk. Deze beslissing heeft dan vooral betrekking tot het feit of een bepaalde transactie die wordt uitgevoerd al dan niet legitiem is.

Veilig opslaan van je DASH-tokens

Ben jij iemand die wel te vinden is voor de eigenschappen waar Dash over beschikt? Zou je dan ook graag willen investeren in een bepaalde hoeveelheid aan DASH-tokens? In dat geval is het altijd belangrijk om rekening te houden met de verschillende wallets die hiervoor bestaan. Het is namelijk nooit een goed idee om jouw tokens voor de langere termijn gewoon bij een exchange te parkeren, in tegendeel. Gelukkig is het zo dat er voor Dash heel wat verschillende, veilige wallets op de markt zijn terug te vinden. Er wordt op dit vlak een onderscheid gemaakt tussen meerdere uiteenlopende mogelijkheden zoals:

  • De Dash Core Wallet (welke eigenlijk een desktop wallet is);
  • Dash Cryptocurrency Wallet voor Android (een mobiele wallet);
  • MyDashWallet, een online wallet die is geïnspireerd op MyEtherWallet van Ethereum;
  • De Coinomi wallet voor Dash evenals verschillende andere cryptocurrencies;

Naast bovenstaande mogelijkheden kan het ook altijd de moeite waard zijn om te overwegen of je mogelijks geen voordeel kan behalen met het kopen van een hardware wallet. De Trezor T en de Ledger Nano X zijn bijvoorbeeld twee hardware wallets die beiden ondersteuning bieden voor Dash. In het bijzonder wanneer je van plan bent om bepaalde assets in crypto vast te houden voor de lange(re) termijn is een hardware wallet onmisbaar.

Conclusie; een snelle cryptomunt met respect voor je privacy

Dash is een cryptocurrency die binnen de cryptomarkt een belangrijke plaats heeft weten te bemachtigen. Niet alleen de snelheid waarmee transacties uitgevoerd kunnen worden, maar ook de lage kosten hebben er voor gezorgd dat ze meteen een bepaalde meerwaarde wist te creëren ten opzichte van bijvoorbeeld Bitcoin. Ook op moment van schrijven is dat nog steeds het geval. Daarnaast is het uiteraard zo dat Dash nog één extra belangrijk voordeel met zich meebrengt. Het feit dat bepaalde (gevoelige) informatie uit transacties kan worden afgeschermd voor de buitenwereld maakt dat deze cryptovaluta in één klap een zeer grote doelgroep weet aan te spreken. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer jij graag gebruik wil maken van een snelle, voordelige en bovendien ook nog eens anonieme cryptocurrency is het zeker en vast de moeite waard om daarvoor in de richting van Dash te kijken.

No coins selected