DCR koers

Decred wil zich in de praktijk graag profileren als een digitale valuta die het beste van verschillende werelden weet te combineren. De ontwikkelaars achter deze cryptocurrency hebben er van meet af aan voor gekozen om hun cryptovaluta zo toegankelijk mogelijk in de markt te zetten. Dit blijkt onder meer uit de beschikbaarheid van gebruiksvriendelijke DCR wallet applicaties voor zowel Windows, Mac OSX als Linux. Daarnaast is het ook nog eens zo dat dit project er voor heeft gekozen om een unieke implementatie toe te passen van enerzijds Proof of Stake en anderzijds Proof of Work. Je ontdekt alles over Decred op deze pagina!

Kennismaking met Decred

Decred verscheen op de markt samen met diens eigen DCR-token op 8 februari 2016. In het bijzonder richt Decred zich op het in balans houden van niet alleen de stem-, maar ook de bestuursrechten. Deze focus moet er voor zorgen dat Decred niet alleen op moment van lancering gedecentraliseerd is, maar dat ook altijd blijft. Dit is een probleem bij menig aantal cryptocurrencies waaronder Bitcoin. Omdat slechts enkele partijen (op moment van schrijven) in staat zijn om de benodigde rekenkracht voor mining te leveren is het hele netwerk van Bitcoin een stukje gecentraliseerder geworden. Dat gaat uiteraard in tegen de hele gedachte die schuilt achter cryptocurrencies.

Bitvavo crypto

Om bovenstaande tegen te gaan heeft Decred er voor gekozen om verschillende algoritmes te combineren. Dit op blockchain gebaseerde project maakt dan ook gebruik van een hybride Proof of Work algoritme en Proof of Stake consensus algoritme. Dit maakt het in de praktijk mogelijk om DCR mining toe te passen zonder dat er daarvoor enorme investeringen in hardware zijn vereist. Dit moet er voor zorgen dat werkelijk iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft om DCR te gaan minen. Op dit vlak weet Decred zich alvast op een efficiënte en bovendien ook duidelijke manier te onderscheiden ten opzichte van Bitcoin.

Combinatie van twee algoritmes

Door er eveneens voor te kiezen om gebruik te maken van een Proof of Stake algoritme hoeft er niet noodzakelijkerwijs aan mining te worden gedaan. In plaats daarvan kan er dan ook perfect voor worden gekozen om het saldo van een Decred wallet mee in de strijd te gooien. Iedereen die er voor kiest om diens DCR-tokens in een Decred Wallet te houden en deze te vergrendelen kan op deze manier een bijdrage leveren aan het netwerk. In ruil voor het beschikbaar stellen van jouw holdings ten dienste van het netwerk zal je uiteraard een bepaalde vergoeding ontvangen. Op deze manier kan je jouw holdings in DCR uitbreiden.

Het maken van keuzes op de Decred blockchain

Het feit dat er door Decred gebruik wordt gemaakt van niet één, maar wel van twee verschillende algoritmes zorgt er voor dat beslissingen met betrekking tot bijvoorbeeld de toekomst van het platform steeds door verschillende partijen goedgekeurd dienen te worden. Op het ogenblik dat de ontwikkelaars een nieuw voorstel willen lanceren gebeurt dit in principe steeds door het creëren van een block welke moet worden gemined. Nu zijn dus de miners aan zet. Op het ogenblik dat een miner het eens is met de aanpassingen die in de planning staan kan hij deze block gaan minen. Van zodra 95 procent van de laatste duizend blocks de nieuw geplande update hebben geaccepteerd is deze goedgekeurd… althans door de miners. Dit is echter nog maar één iets, want nu zijn ook nog de stakers aan de beurt.

Bitvavo crypto

Updates of aanpassingen die men door wil voeren op de blockchain van Decred kunnen dus niet zomaar uitsluitend door miners worden goedgekeurd, in tegendeel. Nadat de miners de update hebben goedgekeurd moeten ook de stakers hun zege geven. Voor de DCR stakers geldt echter wel dat slechts 75 procent (wat dus neerkomt op drie vierde van het totale aantal stakers) zijn goedkeuring moet geven. Pas wanneer beide partijen het vereiste aantal positieve stemmen hebben gegeven zal de voorgestelde aanpassing daadwerkelijk worden doorgevoerd.

De verdeling van de DCR-tokens

De werkwijze waar Decred voor heeft gekozen heeft er in de praktijk voor gezorgd dat er ook een duidelijke verdeling moest worden uitgedokterd voor wat de nieuw gegenereerde DCR-tokens betreft. Ze zijn er ook perfect in geslaagd om dit te doen. Concreet komt het er namelijk op neer dat 60 procent van de tokens is gereserveerd voor de Decred miners. 30 procent van de tokens gaat naar de stakers als beloning voor het stemmen en de resterende 10 procent is voorbehouden voor de ontwikkelaarspool.

Veilig jouw DCR-tokens opslaan

Heb je geïnvesteerd in DCR-tokens of ben je van plan om dat te doen? In dat geval zal je zeker en vast ook al eens grondig willen nadenken over het soort wallet waar je gebruik van gaat maken. Op dit vlak is het mogelijk om een keuze te maken uit tal van verschillende mogelijkheden. Zo kan je kiezen voor één van de hieronder terug te vinden wallets:

  • De officiële Decred wallet ‘Decredition’;
  • De Decred Web Wallet;
  • De multicurrency wallet Exodus;
  • De multicurrency wallet Coinomi;

Een belangrijke vraag die je, je natuurlijk moet stellen voordat je kiest voor een bepaalde wallet heeft uiteraard betrekking tot het feit of je van plan bent om je DCR-tokens te gaan staken of niet. Is dat het geval? Dan ben je aangewezen op de officiële Decred wallet. Heb je echter geen plannen in deze richting? Dan zullen alle wallets aan je wensen weten te voldoen. Voor lange termijn investeerders kan het ook de moeite waard zijn om te overwegen om gebruik te gaan maken van een hardware wallet zoals de Ledger Nano S of Ledger Nano X. Beide hardware wallets bieden ondersteuning voor Decred en haar DCR-token.

Conclusie; twee algoritmes in één cryptocurrency

De keuze van Decred om gebruik te maken van niet één, maar wel twee algoritmes heeft er voor gezorgd dat ze zich binnen de cryptomarkt op uitstekende wijze weet te onderscheiden. Verschillende potentiële pijnpunten waar andere cryptovaluta’s wel mee af te rekenen kunnen krijgen worden op deze manier ook preventief de kop ingedrukt. Een solide basis heeft Decred dus absoluut weten te creëren. Voor de rest is het dan ook eigenlijk alleen maar uitkijken naar de manier waarop ze zich in de markt zal weten te manifesteren en vooral of ze de interesse van investeerders ook voor de lange(re) termijn zal weten vast te houden.

No coins selected