EMC koers

Emercoin is één van de eerste generatie cryptocurrencies. Het was dan ook één van de eerste blockchaintoepassingen die samen met onder meer Bitcoin en Peercoin op de markt verscheen. Emercoin is in eerste instantie uiteraard een virtuele munt waar betalingen mee uitgevoerd kunnen worden, maar de ambitie van het project reikt veel verder dan dit. Op een zeker ogenblik was er zelfs sprake van een samenwerking die zou worden aangegaan met het wereldbekende merk ‘Coca Cola’. In het bijzonder de snelle transactietijden evenals de aanzienlijk lagere kosten ten opzichte van bijvoorbeeld Bitcoin moeten er voor zorgen dat Emercoin niet alleen tegenwoordig, maar ook in de toekomst bestaansrecht zal hebben.

Kennismaking met Emercoin

In de praktijk kan Emercoin aanzien worden als een soort van samensmelting van projecten als Bitcoin, Namecoin en Peercoin. Het algoritme waar Emercoin gebruik van maakt is de zogenaamde ‘SHA-256’. Dit maakt het mogelijk voor miners om hun pijlen niet alleen te richten op Bitcoin, maar ook op Emercoin. Opvallend is dat Emercoin er voor heeft gekozen om niet één, maar wel twee algoritmes toe te passen op haar cryptocurrency. Het Proof of Work algoritme werd geleend van Bitcoin terwijl het Proof of Stake algoritme werd geleend van het eveneens bekende Peercoin. Omwille van het feit dat er zowel gebruik wordt gemaakt van Proof of Work als van Proof of Stake beschikt de achterliggende community van Emercoin over meerdere mogelijkheden om een beloning te ontvangen. Dit heeft als gevolg dat de community achter Emercoin niet alleen zeer trouw, maar ook erg actief blijft.

Bitvavo crypto

Samenwerking met Bitfury en Hut8

In de basis beschikt Emercoin dus over goede kaarten, maar hoe staat het in de praktijk precies met deze cryptovaluta? Wanneer we in de praktijk kijken naar het project vallen meteen de samenwerkingsverbanden op met bijvoorbeeld Bitfury evenals Hut8. Concreet zorgt dit er voor dat Emercoin kan rekenen op dezelfde veiligheid evenals kracht als Bitcoin. Dit blijkt niet uit het minst uit het feit dat er gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde ‘Trust Accelerator’. Bovendien heeft Emercoin gesprekken gevoerd met PortaOne. Een mogelijke samenwerking met deze onderneming zou er in de praktijk voor kunnen zorgen dat de blockchaintoepassingen van Emercoin ook gebruikt zouden kunnen worden op vlak van telefonie. Tot slot zou er eveneens sprake zijn van samenwerkingsverbanden om authenticatiedoelstellingen te behalen en ze te vereenvoudigen. Dit alles maakt in ieder geval duidelijk dat Emercoin in de praktijk over een zeer uitgebreid gebruiksvlak beschikt.

De verschillende producten van Emercoin

In de theorie klinkt Emercoin natuurlijk fantastisch, maar hoe staat het in de praktijk? Op moment van schrijven zijn er door Emercoin reeds verschillende diensten op de markt gelanceerd. Dit zorgt er voor dat ze met andere woorden nu al in de praktijk echt wordt gebruikt. De verschillende diensten die Emercoin aanbiedt aan haar klanten zijn de volgende:

 1. EmerDNS
  In eerste instantie is er de zogenaamde ‘EmerDNS’. Deze zorgt er voor dat website eigenaars volledig de controle hebben over hun eigen website. Dit betekent concreet dat de techniek volledig is gedecentraliseerd. EmerDNS staat er dan ook om bekend honderd procent veilig te zijn tegen elke vorm van censuur. Niemand anders heeft de mogelijkheid om de inhoud van de website te wijzigen buiten de maker en eigenaar.
 2. EmerSSH
  Het gedecentraliseerde karakter van EmerSSH zorgt er voor dat het onmogelijk wordt om de rootcertificatiesleutels in handen te krijgen. Op deze manier kunnen de gegevens die worden verzonden worden gedecodeerd.
 3. EmerSSL
  Hierbij is er sprake van een volledig gedecentraliseerde infrastructuur van SSL-certificaten. Op deze manier wordt een belangrijke dreiging, namelijk een zogenaamde “man-in-the-middle-attack” nagenoeg voor de volle honderd procent uitgesloten. Daarnaast is het ook nog eens zo dat deze dienst in de praktijk een behoorlijk stuk goedkoper is in vergelijking met een centrale CA.

Naast bovenstaande zijn er ook nog andere diensten die reeds in de praktijk door Emercoin worden aangeboden. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de ‘EmerDPO’. Dit is een gedecentraliseerd grootboek waar eigendomscertificaten in kunnen worden opgenomen. Het gedecentraliseerde grootboek kan worden gebruikt in alle sectoren waar het beheer van eigendomsgegevens (bij voorkeur) niet kan worden toevertrouwd aan één specifieke autoriteit.

Bitvavo crypto

Veilig opslaan van je EMC-tokens

Voor het veilig opslaan van je EMC-tokens is het mogelijk om een keuze te maken uit verschillende wallets. Op moment van schrijven is het wel niet zo dat er een hardware wallet op de markt is terug te vinden die Emercoin ondersteunt. Op dit vlak zijn er dus nog geen specifieke mogelijkheden voor handen. Dit neemt niet weg dat er wel een keuze kan worden gemaakt uit een groot aantal andere verschillende mogelijkheden, namelijk:

 • De officiële desktop wallet van Emercoin;
 • De officiële mobiele wallet van Emercoin;
 • De multicurrency wallet ‘Cryptonator’;

Alle bovenstaande wallets zijn terug te vinden op de officiële website van Emercoin en worden met andere woorden door het project zelf aangeraden. Van welke van deze verschillende wallets jij uiteindelijk gebruik zal gaan maken in de praktijk is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur waarover je beschikt. Hou er hierbij ook rekening mee of je van plan bent om de EMC-tokens te staken of niet. Is dat het geval? Dan ben je daarvoor aangewezen op het gebruik van de speciale desktop wallet van Emercoin.

Conclusie; een veelzijdige cryptocurrency met een groot potentieel

Emercoin is een cryptocurrency welke in de basis werkelijk uitstekend is uitgedacht. Ook het feit dat er gebruik wordt gemaakt van twee algoritmes zorgt er voor dat dit een project is welke zeker en vast de nodige aandacht verdient en het nodige potentieel herbergt. Het spreekt evenwel voor zich dat de concurrentie binnen de cryptomarkt eveneens aanzienlijk is te noemen en hier knelt wellicht het schoentje. Emercoin heeft dan ook absoluut nood aan kwalitatieve partnerships waar ze zowel op korte als op lange termijn daadwerkelijk mee aan de slag kan. Ondanks het feit dat het concept van Emercoin dus echt prima te noemen is zal het project zich naar de toekomst toe zeker en vast nog moeten gaan bewijzen. Het potentieel is er alvast, nu de daadwerkelijke resultaten in de praktijk nog.

No coins selected