Ethereum Classic koers

Verschillende cryptocurrencies die op de markt zijn terug te vinden zijn niet uit het niets ontstaan. Ze zijn dan ook het gevolg van een afsplitsing van een bestaande blockchain. Misschien wel het bekendste voorbeeld van een dergelijke cryptovaluta is Ethereum Classic. Deze ontstond naar aanleiding van een hack op de Ethereum blockchain in het jaar 2016. De afsplitsing kwam er omdat een deel van de community nog steeds geloof bleef hechten aan de oorspronkelijke blockchain. Hiermee gingen ze in tegen de wil van de meerderheid (waaronder Vitalik Buterin) om de digitale munt te vorken.

The DAO; de inleiding tot het bestaan van Ethereum Classic

Wanneer we het hebben over Ethereum Classic moeten we het natuurlijk ook al snel gaan hebben over de beruchte ‘The DAO’. Het betreft hier een smart contract welke draaide op de blockchain van Ethereum en luisterde naar de volledige naam ‘The Decentralized Autonomous Organization’. The DAO deed niet alleen dienst als investeringsmaatschappij voor cryptocurrencies, maar ook voor andere blockchain gerelateerde projecten. Het feit dat er geen sprake zou zijn van een centrale autoriteit zou als gevolg hebben dat er sprake zou zijn van een aanzienlijke hoeveelheid aan lagere kosten. Daarnaast zou er ook meer grip, veiligheid evenals transparantie mee gerealiseerd kunnen worden voor investeerders.

Bitvavo crypto

In theorie klonk het concept evenals het potentieel van The DAO natuurlijk ongelofelijk. In de praktijk betrof het echter een ongelofelijk complex programma. Ze was gebouwd op de blockchain van Ethereum en het framework was zo goed doordacht dat het niet moeilijk was voor het project om een groot aantal investeerders aan te trekken. Tijdens de zogenaamde ICO van het framework werd de mogelijkheid aangeboden om DAO-tokens te kopen met behulp van ETH-tokens. Voor elke ETH die werd verzonden naar een op voorhand kenbaar gemaakt walletadres zouden er 100 DAO-tokens in ruil worden ontvangen. Het werd meteen duidelijk dat de ICO een groot succes zou worden. In totaal werd er dan ook voor niet minder dan 12,7 miljoen aan ETH in het project geïnvesteerd. Op dat ogenblik ging dit gepaard met een totale waarde van 250 miljoen euro.

Een exploit in het The DAO smart contract

Het leek The DAO enige tijd prima voor de wind te gaan. De lancering van het project verliep in eerste soepel tot er op 18 juni 2016 werd vastgesteld dat er een aanzienlijke hoeveelheid aan fondsen waren gestolen uit The DAO. In een paar uur tijd waren hackers er in geslaagd om niet minder dan 3,6 miljoen ETH buit te maken. Op het moment van de feiten was hiermee een waarde gemoeid van ongeveer 70 miljoen euro. Een hacker had een kwetsbaarheid in de code van The DAO gevonden waardoor het mogelijk was om verschillende keren ETH op te nemen uit het smart contract terwijl daar slechts één keer een betaling in DAO-tokens voor moest worden uitgevoerd. De kwetsbaarheid kreeg de naam “recursive call” exploit.

Geen kwetsbaarheid op de blockchain van Ethereum zelf

De kwetsbaarheid van The DAO was er echter één die plaatsvond in het smart contract en dus niet op de blockchain van Ethereum. De community achter Ethereum werd echter wel mee verantwoordelijk gesteld voor het oplossen van het probleem. Om elk verder potentieel risico uit te kunnen sluiten leek het voor de hand liggend om een hard fork uit te voeren. Echter was niet iedereen het daarmee eens. Een gedeelte van de community vond dit een overbodige actie omdat de exploit zoals reeds aangegeven niet in de blockchain van Ethereum zat, maar wel in het smart contract. Het gevolg van deze vervelende situatie laat zich raden.

Bitvavo crypto

Het ontstaan van Ethereum Classic

Op het ogenblik dat het geschil ontstond beschikte elke deelnemer van de Ethereum community over de mogelijkheid om diens stem uit te brengen met betrekking tot de verdere aanpak van het probleem. In de praktijk koos zomaar even 89 procent van de community er voor om een hard fork uit te voeren. De resterende 11 procent was het daar niet mee eens en wou verder werken met de bestaande blockchain. Uiteindelijk werd de blockchain van Ethereum bij blok 1920000 gesplitst. Vanaf dit ogenblik was er aldus sprake van twee afzonderlijke cryptocurrencies. Het ging hierbij om:

  1. Ethereum met haar eigen ETH-token;
  2. Ethereum Classic met haar eigen ETC-token;

Nagenoeg alle fondsen werden van de Ethereum Classic blockchain overgeplaatst naar de blockchain van Ethereum. Door gebruik te maken van een nieuw smart contract werd er bovendien voor gezorgd dat de rechtmatige eigenaren van de gestolen fondsen uit The DAO konden worden terugbetaald. Dit zorgde er wel voor dat er voor werd gekozen om de blockchain aan te passen en de uitgevoerde transactie terug te draaien. Dat is op zich geen probleem, ware het niet dat dit uiteraard tegen de principes van de blockchain in gaat. Heel wat mensen waren het hier dan ook niet mee eens waardoor ze besloten om trouw te zweren aan de “originele” Ethereum (Classic) blockchain.

Hoe je ETC-tokens veilig opslaan?

Als investeerder in Ethereum Classic zal je uiteraard op zoek willen gaan naar zo veilig mogelijke manieren om jouw ETC-tokens op te slaan. Op dit vlak kan er een keuze worden gemaakt uit verschillende wallets. De meest bekende wallet voor Ethereum Classic is waarschijnlijk de ‘MyEtherWallet’. Het betreft hier een online wallet waar je op verschillende manieren gebruik van kan maken. Zo kan je inloggen met je private key, maar is het ook mogelijk om gebruik te maken van een hardware wallet. Dit laatste wordt sterk aangeraden.

Heb je slechts een kleine holding met ETC-tokens en ben je bijgevolg niet bereid om te investeren in de aankoop van een hardware wallet? In dat geval is het ook mogelijk om gebruik te maken van tal van verschillende (mobiele) applicaties die ondersteuning bieden voor Ethereum Classic. Het gaat hierbij dan onder meer om de Jaxx wallet evenals om de Coinomi wallet. Door middel van één van deze applicaties is het niet alleen mogelijk om je ETC-tokens veilig op te slaan, dit geldt ook voor tal van andere cryptocurrencies.

Ethereum Classic; eigenlijk de “originele” Ethereum blockchain

De evolutie die Ethereum door heeft gemaakt ten opzichte van Ethereum Classic verschilt natuurlijk enorm. Wat dit betreft lijkt het er naar uit te zien dat Vitalik Buterin en co de juiste beslissing hebben gemaakt. Het is dan ook nog maar zeer de vraag hoe Ethereum Classic zich naar de toekomst toe zal weten te profileren. Dit niet in het minst omdat het bekend is dat het ontwikkelingsteam achter deze cryptocurrency regelmatig te kampen heeft met financiële moeilijkheden. Dit maakt het voortbestaan van Ethereum Classic en haar ETC-token eigenlijk enigszins onzeker. Op het ogenblik dat Ethereum zou overstappen naar een Proof of Stake algoritme zou dat er echter wel voor kunnen zorgen dat de Ethereum miners hun pijlen gaan richten op Ethereum Classic. Dat is echter nog koffiedik kijken. Het is dan ook zeer interessant om te blijven volgen hoe de toekomst van Ethereum Classic zich verder zal ontvouwen.

No coins selected