Ethereum koers

Net zoals Bitcoin is ook Ethereum (ETH) gebaseerd op blockchain technologie. In vergelijking met Bitcoin slaagt het platform van Ethereum er echter in om transacties niet alleen (nog) veiliger te verifiëren, daarnaast gebeurt dit ook veel sneller. Dit zorgt er voor dat de techniek breder inzetbaar wordt in vergelijking met onder meer de oorspronkelijke Bitcoin. Het blockchain platform van Ethereum zorgt er voor dat het mogelijk wordt gemaakt om applicaties te gebruiken zonder dat er daarvoor een tussenkomst is vereist van een centrale autoriteit. Dit betekent dat er dus geen servers van een bepaald bedrijf zijn vereist.

Ethereum koers

Gebruik van DApps of Decentralized Apps

Zoals hierboven reeds aangegeven vereist Ethereum dus geen tussenkomst van een centrale autoriteit. Dit heeft te maken met het feit dat de zogenaamde ‘Decentralized Apps’ evenals de inhoud waarover ze beschikken lokaal worden gesynchroniseerd. Daarenboven is het ook nog eens zo dat mogelijke wijzigingen in de inhoud van de applicatie dienen te worden bevestigd door niet één, maar wel verschillende deelnemers van de blockchain. Deze werkwijze zorgt er voor dat niet onaanzienlijke risico’s zoals bijvoorbeeld downtime en censuur, maar ook verlies van data en datamanipulatie kunnen worden voorkomen.

Bitvavo crypto

Het applicatieplatform waar Ethereum over beschikt is uiteraard ook verantwoordelijk voor ETH, de cryptovaluta waar ook vaak gewoon naar wordt verwezen als ‘Ether’. ETH wordt gebruikt om op de blockchain van Ethereum onderling transacties tot stand te laten komen. Bovendien wordt Ether uiteraard ook aangewend voor het valideren van transacties. Deze werkwijze zorgt er voor dat de koers van ETH door meerdere factoren wordt beïnvloed. Niet alleen vraag en aanbod zal de koers bepalen, dat geldt eveneens voor het daadwerkelijke gebruik van de DApps. Hoe meer ze worden gebruikt, des te groter de impact op de koers.

Nieuwe innovaties mogelijk met Ethereum platform

Het platform van Ethereum spreekt veel (grote) bedrijven verspreid over de wereld aan. Dit heeft in het bijzonder te maken met het feit dat Ethereum als basis kan dienen voor een groot aantal innovaties die geïntroduceerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koelkast die de voorraad van een bepaald product kan monitoren en automatisch een bestelling plaatst op het ogenblik dat de melk bijna op is. Het spreekt voor zich dat het Ethereum platform ook niet uitsluitend nieuwe mogelijkheden kan bieden aan de consumentenmarkt, maar ook voor diverse zakelijke toepassingen interessant kan zijn.

Het Ethereum platform heeft er voor gekozen om gebruik te maken van een eigen programmeertaal. Deze taal luistert naar de naam ‘Solidity’. Ontwikkelaars kunnen er voor kiezen om de mogelijkheden van de Ethereum blockchain te benutten om vervolgens op basis daarvan hun eigen applicaties evenals cryptocurrencies op de wereld los te laten. Enkele zeer interessante eigenschappen van Ethereum zijn terug te vinden in de mogelijkheid om zogenaamde smart contracts evenals DAO’s te bouwen.

Bitvavo crypto

Hoe kunnen smart contracts worden gebruikt?

Het inzetten van het Ethereum platform voor het bouwen van smart contracts brengt diverse interessante mogelijkheden met zich mee. Het doel van dergelijke contracten is eigenlijk om niet alleen systemen, maar ook applicaties automatische handelingen te laten uitvoeren die zijn gebaseerd op een op voorhand gedefinieerde logica. Het spreekt voor zich dat dit contract in de blockchain wordt geprogrammeerd waardoor de inhoud er van vast staat. Op deze manier kan er worden gegarandeerd dat de afspraken die zijn gemaakt in het contract daadwerkelijk zullen worden nagekomen.

Er zijn in de praktijk heel veel verschillende toepassingen te bedenken voor smart contracts. Eén van de mogelijkheden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een vliegtuigmaatschappij op basis van een bepaalde vertraging die heeft plaatsgevonden een zekere vergoeding gaat uitbetalen aan getroffen passagiers. Daarnaast zien de mogelijkheden van Ethereum er op toe dat een bepaald budget daadwerkelijk wordt aangewend voor hetgeen waarvoor ze in het leven is geroepen. Smart contracts kunnen tevens worden ingezet voor zaken als crowdfunding evenals voor het garanderen van de uitkomst van casinospelen.

Enterprise Ethereum Alliance

Sinds haar introductie in het jaar 2015 is het leven van Ethereum er compleet anders uit gaan zien. De koers heeft dan ook enkele stevige stijgingen weten te realiseren die vaak het gevolg waren van nieuwe overeenkomsten die werden afgesloten door middel van de Enterprise Ethereum Alliance. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen Ethereum en enkele van ’s werelds grootste en belangrijkste bedrijven. Ondernemingen die zich bij deze alliantie hebben aangesloten luisteren onder meer naar de naam Microsoft en Deloitte, maar ook ING en BP hebben er hun vertrouwen in gesteld.

Op moment van schrijven bestaat de Enterprise Ethereum Alliance reeds uit meer dan 500 verschillende partijen. Het gaat hierbij bovendien niet uitsluitend om gerenommeerde bedrijven, maar ook om startups, academici evenals verkopers van technologie. De combinatie van alle kennis die op deze manier kan worden verzameld moet er uiteindelijk voor zorgen dat naar de toekomst toe het Ethereum platform ten volle kan worden benut en mogelijks uiteraard verder zal worden uitgebreid en verbeterd.

Hoe ETH veilig opslaan?

ETH kopen is uiteraard slechts één ding, je moet er ook altijd zeker van zijn dat ze op een veilige manier kan worden bewaard. Je Ethers kan je niet alleen opslaan in een online wallet of je kan gebruikmaken van een papieren exemplaar, daarnaast is het misschien wel het meest aan te raden om te kiezen voor een hardware wallet. Een dergelijke wallet zoals bijvoorbeeld de Ledger Nano S zorgt er voor dat het mogelijk is om jouw ETH op te slaan weg van het internet waardoor ze niet meer vatbaar zijn voor mogelijke hacks of andere dreigingen. Op deze manier wordt jij de enige persoon die verantwoordelijk wordt voor diens portefeuille met ETH.

Conclusie, Ethereum als platform voor innovatie

Ethereum is op moment van schrijven het enige cryptocurrency platform waarbij er gebruik kan worden gemaakt van zogenaamde smart contracts. Dit biedt een ongelofelijk potentieel, niet alleen voor de particuliere, maar misschien nog wel meer voor de zakelijke markt. Bovendien maakt het Ethereum platform het mogelijk om transacties niet alleen sneller te verwerken in vergelijking met Bitcoin, maar gebeurt dit ook nog eens op een nog veiligere manier. Dit alles zorgt er voor dat het Ethereum platform over een indrukwekkend potentieel beschikt waar we hopelijk in de komende jaren nog heel wat meer van te zien zullen krijgen.

No coins selected