FCT koers

De aard van cryptocurrencies en blockchaintechnologie in het algemeen zorgt er voor dat het niet meer dan normaal is dat menig aantal financiële instellingen in de richting van crypto kijken. Verschillende projecten zoals bijvoorbeeld Factom richten zich dan ook specifiek op deze partijen. Specifiek voor Factom geldt eigenlijk dat het geen op zichzelf staand project is. In plaats daarvan vormt ze een extra laag welke het mogelijk maakt voor financiële instellingen om (gedeeltelijk) over te stappen naar de blockchain. Ondanks het feit dat de naam ‘Factom’ bij mensen die actief zijn binnen de financiële sector ongetwijfeld bekend in de oren klinkt is het zo dat weinigen slechts precies weten waar ze nu exact voor staat. Je komt dit uiteraard allemaal te weten door middel van de informatie hier op deze pagina.

Kennismaking met Factom

Door gebruik te maken van de Factom blockchaintechnologie is het voor zowel bedrijven, particulieren als overheden mogelijk om data te beveiligen. De data wordt in dit geval beveiligd door het inzetten van cryptografisch gecodeerde bestanden. Dit gebeurt over een gedistribueerd netwerk. Daarnaast is het echter eveneens mogelijk dat dit gebeurt door middel van een cryptografische vingerafdruk van de data in kwestie. Op het platform van Factom is het voor gebruikers mogelijk om tegen een beperkte kostprijs data naar het blockchainnetwerk te versturen waar ze dus vervolgens op de meest veilige manier op kan worden opgeslagen.

Bitvavo crypto

In de praktijk vormt Factom één van de eerste meteen inzetbare blockchaintechnologieën voor in het bijzonder bedrijven en organisaties. Het probleem dat zich stelt op vlak van databeveiliging wordt door Factom op een zeer efficiënte manier opgelost door middel van een onveranderlijk archiveringssysteem. De technologie van Factom maakt het mogelijk om de registratie van de data te decentraliseren waardoor de integriteit van de opgeslagen gegevens kan worden gegarandeerd. Daarnaast wordt er tegelijkertijd ook volledige transparantie gerealiseerd en wordt er voor gezorgd dat de privacy van de gebruikers kan worden gewaarborgd. Dit alles maakt Factom in de praktijk ongelofelijk veelzijdig inzetbaar.

Het gebruik van het Factom systeem in de praktijk

Lang niet elk bedrijf heeft de mogelijkheid om zomaar naar eigen inzicht diens data op te slaan op hun intern of een extern netwerk. Sterker nog, in de praktijk is het zo dat nagenoeg elke organisatie zich daarvoor aan een vooraf opgesteld aantal regels dient te houden. Deze regels kunnen bijvoorbeeld zijn opgesteld door de wetgever of door een toezichthouder. Factom zorgt er voor dat haar platform meteen inzetbaar is voor een groot aantal verschillende doelgroepen en sectoren. Specifiek zorgt dit er op moment van schrijven reeds voor dat Factom kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld:

  1. Het opslaan en bijhouden van hypotheken;
    Het opslaan en afschermen van medische dossiers;
  2. Het helpen van overheden met betrekking tot de verwerking van gevoelige data;
  3. Bovenstaande voorbeelden vormen in de praktijk nog maar het puntje van de ijsberg. In de praktijk zal het Factom platform dan ook nog veel uitgebreider inzetbaar zijn. Bovendien zorgt bovenstaande er voor dat er meteen enkele frequenter voorkomende problemen in de kern kunnen worden aangepakt. Denk op dit vlak bijvoorbeeld maar eens aan fraude, maar ook aan mogelijke hacks en aan verlies van documentatie.

Factom, een veilige en voordelige manier van data-opslag

De informatie op deze pagina heeft tot dusver reeds duidelijk gemaakt dat Factom in de praktijk op een zeer veilige manier kan zorgen voor data-opslag. Er is echter meer. Een belangrijk pijnpunt waar vooral grote bedrijven mee worden geconfronteerd heeft betrekking tot de kostprijs die gepaard gaat met data-opslag. Op het ogenblik dat dit op een zo veilig mogelijke manier moet gebeuren brengt dit vaak een vrij aanzienlijk prijskaartje met zich mee. Ook op dit vlak biedt Factom een interessant, extra voordeel. De lage kostprijs die voor haar diensten aangerekend worden moeten er voor zorgen dat vooral grootschalige data-opslag een behoorlijk stuk voordeliger kan worden gemaakt.

Bitvavo crypto

Zoals reeds aangegeven is het eigenlijk zo dat Factom geen volledig op zichzelf staand project is. In plaats daarvan vormt ze eigenlijk een extra laag welke op de Bitcoin blockchain is geplaatst. Deze extra laag maakt het mogelijk om data op te slaan welke niet zomaar kan worden aangepast. Het volledige netwerk dient hiervoor immers haar toestemming te geven. Op deze manier ontstaat er een zeer veilige vorm van data-opslag welke financieel veel interessanter is ten opzichte van de vele alternatieven die reeds op de reguliere markt zijn terug te vinden. Voor 1 kilobyte aan data betalen bedrijven op moment van schrijven minder dan één cent met Factom.

Veilig jouw FCT-tokens opslaan

Op het ogenblik dat je op zoek gaat naar een geschikte wallet voor het opslaan van je FCT-tokens zal het meteen opvallen dat het aanbod op dit vlak een stuk beperkter is in vergelijking met de meeste alternatieven die op de markt zijn terug te vinden. Dat hoeft evenwel geen probleem te zijn, zolang de bestaande oplossingen maar voldoende veilig zijn. Dat zijn ze absoluut. In eerste instantie kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van de Enterprise Wallet. Het betreft hier een eenvoudige desktop wallet welke zowel kan worden gedownload voor Mac, Windows als Linux.

Een andere mogelijkheid voor het opslaan van je FCT-tokens welke vooral voor lange termijn investeerders een interessante optie is, is natuurlijk gebruikmaken van een hardware wallet. Met name de Ledger Nano S en de Ledger Nano X zijn twee systemen die je perfect de mogelijkheid bieden om jouw FCT-tokens op de meest veilige manier op te slaan.

Conclusie; veilig en goedkoop data opslaan op de blockchain

Factom lost eigenlijk twee problemen in één klap op. In eerste instantie zorgt ze er namelijk voor dat (gevoelige) data volgens een specifiek aantal opgestelde regels kan worden opgeslagen in de blockchain. Op deze manier wordt er voldaan aan de verplichtingen waar organisaties vaak mee worden geconfronteerd terwijl de data ook nog eens zeer veilig wordt bewaard. Aanpassingen aan opgeslagen data kunnen dan ook pas worden uitgevoerd op het ogenblik dat het volledige netwerk daarmee instemt. Het risico op fraude kan op deze manier tot een absoluut minimum worden herleid.

Naast bovenstaande is het ook nog eens zo dat bedrijven vaak worden geconfronteerd met ongelofelijk hoge kosten voor wat de opslag van hun data betreft. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die Factom weet aan te bieden is het mogelijk om een groot aantal kosten uit te sparen. Op deze manier kunnen bedrijven hun data-opslag op een financieel nog interessantere manier realiseren. Dit alles zorgt er voor dat het gebruik van het Factom platform in de praktijk enkele zeer interessante voordelen met zich mee kan brengen. Dit bovendien zowel voor particulieren als voor bedrijven uit verschillende sectoren.

No coins selected