MIOTA koers

Het Internet of Things herbergt een enorm potentieel waar reeds vele jaren hard aan wordt gewerkt. Het is op dit segment dat ook de cryptocurrency IOTA zich wil focussen. Het betreft hier dan ook een decentrale technologie welke in de praktijk zou kunnen fungeren als middelpunt voor het Internet of Things. Kenmerkend voor IOTA is dat het platform geen gebruik heeft gemaakt van de blockchain, maar wel van een ander protocol genaamd ‘Tangle’. Dit zorgt er voor dat ze tussen alle verschillende cryptocurrencies die wel op blockchain zijn gebaseerd een beetje een vreemde eend in de bijt vormt. Hier kan echter zomaar een niet onaanzienlijk potentieel in schuilen.

Het ontstaan van IOTA

Laat ons in eerste instantie even kijken naar het ontstaan van IOTA. Dit project werd opgericht in het jaar 2015. Het oorspronkelijke team achter IOTA bestond uit David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Dominik Schiener en tot slot Serguei Popov. Aan het einde van het jaar 2015 werd er besloten om een kapitaal op te halen voor de (verdere) financiering van het project. Dit gebeurde door middel van een ICO. Dit was een succes, want de ICO bracht een totale opbrengst van ongeveer 1337 BTC met zich mee. De token waar IOTA gebruik van maakt luistert naar de naam ‘MIOTA’. Reeds bij de lancering van het project werd er voor gekozen om meteen alle munten uit te geven. Dit zorgt er voor dat er geen sprake meer is van een sterke inflatie die de waarde van IOTA naar de toekomst toe nog aanzienlijk kan gaan drukken.

Bitvavo crypto

Het ontbreken van transactiekosten

Eén van de belangrijkste voordelen die worden toegeschreven aan IOTA is terug te vinden in het feit dat er voor het uitvoeren van een transactie geen transactiekosten worden aangerekend. Dit wordt mogelijk gemaakt door het inzetten van de Tangle technologie. Dat er geen sprake is van transactiekosten op het netwerk van IOTA is een bewuste keuze. Het team achter deze cryptocurrency beseft namelijk maar al te goed het toenemende belang van microtransacties. Op het ogenblik dat er (hoge) fees moeten worden betaald voor het kunnen uitvoeren van dergelijke transacties hypothekeert dat eigenlijk het potentieel dat er aan verbonden is. In de praktijk is het dan ook niet zelden zo dat de fees hoger uitvielen in vergelijking met de waarde van de transactie in kwestie. Dat kan uiteraard niet.

Wat is Tangle precies?

Zoals reeds aangegeven eerder op deze pagina is het zo dat IOTA er voor heeft gekozen om geen gebruik te maken van de blockchain technologie. In plaats daarvan heeft ze gekozen voor het gebruik van ‘Tangle’. Op het ogenblik dat er gebruik wordt gemaakt van een blockchain betekent dit dat de transacties die er op worden uitgevoerd als het ware op elkaar gestapeld worden. Daarbij moet elke voorgaande block gecontroleerd evenals geverifieerd worden voordat de transactie daadwerkelijk kan worden doorgevoerd. Dit hele proces gebeurt in de praktijk door miners die in ruil voor hun diensten een bepaalde vergoeding ontvangen. De verzender van de transactie zal deze kosten moeten betalen. Bij Tangle en dus ook bij IOTA verloopt dit allemaal net even anders. Iedereen die deel wil uitmaken van het IOTA netwerk en dus een transactie wil doen dient in ruil daarvoor zelf twee andere transacties goed te keuren. Op deze manier levert iedereen zijn of haar bijdrage aan het netwerk.

Bovenstaande manier van werken brengt in de praktijk verschillende voordelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel is echter terug te vinden in het feit dat er geen transactiekosten zijn verbonden aan het versturen van MIOTA. Dit betekent meteen ook dat het platform over een haast ongekende schaalbaarheid beschikt. Des te meer mensen er gebruik van gaan maken, des te meer transacties er namelijk goedgekeurd kunnen worden. Daar waar bij de blockchain de berekeningen die worden uitgevoerd steeds complexer worden naarmate de tijd vordert geldt dat dus niet voor IOTA. Het potentieel van IOTA en haar MIOTA token is mede door deze eigenschappen werkelijk ongelofelijk groot te noemen.

Bitvavo crypto

Veilig, snel en financieel interessant

Het gebruiksvlak van IOTA en haar achterliggende technologie is in de praktijk zeer groot. Het feit dat IOTA zich in het bijzonder richt op het Internet of Things is, mede door het ontbreken van transactiekosten een uitstekende zet. Ze zal in de praktijk op dit vlak dan ook op een groot aantal verschillende manieren kunnen worden ingezet. Neem nu bijvoorbeeld een koelkast die is aangesloten op het Internet of Things. Deze zou bijvoorbeeld kunnen vaststellen wanneer een bepaald product op is. Van zodra de voorraad die voor handen is bijna op is kan de koelkast meteen voor het product in kwestie een order inzetten en deze voldoen met IOTA.

Door het inzetten van de IOTA technologie in het Internet of Things is het niet alleen mogelijk om er voor te zorgen dat transacties snel en voordelig kunnen worden uitgevoerd, daarnaast zorgt ze er ook voor dat data niet gemanipuleerd kan worden. Op het ogenblik dat de koelkast een bepaald product voor je heeft besteld is het namelijk wel van cruciaal belang om met zekerheid te kunnen stellen dat er voor de bestelling is betaald en de betaling bij de juiste partij is terecht gekomen. Het systeem van IOTA weet dit honderd procent te garanderen.

Veilig jouw MIOTA-tokens opslaan

Voor het veilig opslaan van je MIOTA tokens kan er gebruik worden gemaakt van verschillende wallets. In eerste instantie is er de GUI IOTA Light Wallet. Het betreft hier een lichte wallet die beschikt over een gebruiksvriendelijke interface. Deze desktop wallet kan worden geïnstalleerd op zowel Windows, Linux als Mac. Een IOTA wallet die zowel kan worden gebruikt op vaste als op mobiele systemen is de ‘IOTA Wallet Trinity’. Deze wallet staat er om bekend een uitstekende veiligheid te garanderen en bovendien is ze ook beschikbaar in verschillende talen. Andere alternatieven waar je naar kan kijken voor het opslaan van MIOTA-tokens zijn:

  • Guarda wallet;
  • IOTA wallet voor Android;
  • Nelium wallet;

Tot slot spreekt het voor zich dat je er ook voor kan kiezen om je MIOTA tokens op te slaan op een hardware wallet. Met name de Ledger Nano S evenals de Ledger Nano X zijn twee systemen die het perfect mogelijk maken om jouw MIOTA tokens op op te slaan. In het bijzonder voor investeerders voor de lange(re) termijn en bij grote(re) investeringen is gebruikmaken van een hardware wallet de moeite meer dan waard.

Conclusie; een waardevolle aanvulling op het Internet of Things

De keuze van IOTA om zich specifiek te richten op het Internet of Things is er één die met het oog op de toekomst heel wat potentieel met zich meebrengt. Ondanks het feit dat er op dit vlak uiteraard geen garanties gegeven kunnen worden zorgt vooral het feit dat er bij IOTA geen sprake is van transactiekosten er voor dat deze ongelofelijk veelzijdig inzetbaar is. Voor het uitvoeren van microtransacties lijkt IOTA en haar MIOTA token op moment van schrijven dan ook zelfs de meest voor de hand liggende keuze. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat de slaagkans van IOTA met het oog op de toekomst vooral afhankelijk zal zijn van de evolutie die het Internet of Things zal weten te maken. Op het ogenblik dat de adoptie daarvan achterblijft zal dit altijd een directe invloed hebben op de waarde van IOTA en haar MIOTA token.

No coins selected