KMD koers

Een niet onaanzienlijke hoeveelheid van de cryptocurrencies die vandaag de dag op de cryptomarkt zijn terug te vinden zijn ontstaan uit een andere blockchain. Dit geldt ook voor Komodo. Steker nog, Komodo staat er om bekend een vork te zijn van de privacy coin Zcash. Deze laatste is echter op zich reeds een vork van Bitcoin. Dit betekent dat Komodo in de praktijk kan teren op de kwaliteit en het potentieel van twee blockchains. Weet het dit potentieel ook in de praktijk waar te maken? Je ontdekt het hier op deze pagina!

Kennismaking met Komodo

Komodo werd ontwikkeld door SuperNET. Dit betekent meteen dat de currency waar Komodo gebruik van maakt, namelijk de KMD-token eveneens wordt ingezet als officieel betaalmiddel binnen het netwerk van SuperNET. Komodo wil zichzelf in het bijzonder profileren als een anoniem en bovendien ook zeer veilig netwerk waar allerhande soorten gebruikers meteen op aan de slag kunnen. Een andere reden om er voor te kiezen om een investering in de KMD-token te overwegen is terug te vinden in het feit dat je over de investering die je doet een bepaalde hoeveelheid aan rente zal ontvangen. Het spreekt voor zich dat dit wel uitsluitend geldt voor mensen die hun KMD-tokens in hun portefeuille aanhouden. Hierover later meer.

Bitvavo crypto

Naast bovenstaande is het binnen de cryptowereld algemeen bekend dat Komodo een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij het vorken van Zcash en het opzetten van diens platform. Dit mag dan wel bekend zijn, de mensen die er bij betrokken waren zijn dat niet. Dit maakt meteen het ongelofelijke potentieel duidelijk waar Komodo in de praktijk over beschikt. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat Komodo hiermee enigszins in hetzelfde vaarwater komt te zitten als de specifieke privacy coins die op de markt zijn terug te vinden. Deze projecten zouden in de toekomst mogelijks onder het vergrootglas van de overheden kunnen komen te liggen. Hetzelfde zou dus ook van toepassing kunnen zijn voor Komodo.

Niet één, maar wel twee keer decentralisatie

Eigenlijk is er bij Komodo sprake van niet één, maar wel twee keer een vorm van decentralisatie. Op het ogenblik dat duidelijk wordt dat één bepaalde partij een cryptocurrency heeft opgezet doet dat bij veel mensen het vermoeden ontstaan dat er sprake is van centralisatie. Dit is uiteraard iets wat men binnen de cryptowereld zoveel mogelijk wil voorkomen. Dit geldt in ieder geval niet voor Komodo. Ook SuperNET staat er namelijk om bekend een decentrale organisatie te zijn. Daarmee weet ze zich bijvoorbeeld te onderscheiden ten opzichte van het project Ripple en haar XRP-token. Beiden kunnen immers bezwaarlijk als gedecentraliseerd worden bestempeld.

Komodo heeft er verder voor gekozen om het zogenaamde zk-SNARK-protocol over te nemen van Zcash. Dit heeft als gevolg dat er bij het uitvoeren van betalingen gebruik wordt gemaakt van zero-knowledge technologie. Dit gedeelte staat in voor de anonimiteit van de gebruikers. Op hetzelfde ogenblik heeft Komodo er voor gekozen om een grootschalige aanpassing aan haar platform door te voeren op vlak van veiligheid. Het heeft er immers voor gekozen om het zogenaamde dPOW-protocol te adopteren. Het gaat hierbij om een Delayed Proof of Work protocol welke wordt ingezet bij het beveiligen van de transacties door hier een volledige laag overheen te plaatsen.

Bitvavo crypto

Bovenstaande zorgt er voor dat een hacker die het mogelijk gemunt zou hebben op Komodo eerst de Bitcoin blockchain zou moeten hacken om vervolgens pas met KMD aan de haal te kunnen gaan. Het is in de praktijk echter nagenoeg onmogelijk om de Bitcoin blockchain te targetten. Dit zorgt er voor dat Komodo zich met recht en rede één van de veiligste platformen op de markt mag noemen op het gebied van cryptovaluta.

De rol van SuperNET binnen Komodo

Op moment van schrijven is het niet helemaal duidelijk wat de rol van SuperNET binnen Komodo nu precies omvat. Algemeen wordt echter aangenomen dat SuperNET een bedrijf is dat (mee) verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en de lancering van Komodo. Op dit ogenblik is het eveneens één van de bedrijven welke actief is op de blockchain van Komodo zelf. Verschillende projecten die reeds op de Komodo blockchain zijn gelanceerd zijn met name EasyDEX en PAX, twee decentrale exchanges. EasyDEX vormt in de praktijk een exchange welke het mogelijk maakt voor eigenaars van cryptocurrencies om onderling tokens met elkaar uit te wisselen. Bovendien staat ze garant voor niet alleen een snelle verwerking van de transacties, maar ook voor liquiditeit.

5% intrest op je KMD-holdings per jaar

Mensen die er voor hebben gekozen om te investeren in KMD-tokens en deze in hun wallet aanhouden kunnen rekenen op een jaarlijkse rente van 5 procent. Om deze rente te kunnen claimen is het evenwel vereist om gebruik te maken van de zogenaamde ‘Agama wallet’ welke door het team achter Komodo op de markt is gelanceerd. Het is een desktop wallet die in de praktijk niet alleen ondersteuning biedt voor Komodo, maar ook voor andere cryptocurrencies. Daarnaast wordt er hard aan de wallet gewerkt waardoor er met de nodige regelmaat nieuwe features worden ontwikkeld en doorgevoerd.

Veilig jouw KMD-tokens opslaan

Er zijn op de markt tal van verschillende wallets terug te vinden die gebruikt kunnen worden voor het opslaan van je KMD-tokens. Dit gezegd zijnde is het wel van belang om er rekening mee te houden dat de intrest van 5 procent op jaarbasis voor je KMD-holdings enkel en alleen wordt verstrekt op het ogenblik dat je gebruik maakt van de Agama wallet. Buiten deze desktop wallet kan je er ook voor kiezen om gebruik te maken van de KomodoOceanQT software en wat verder ook nog te denken van de mobiele Komodo wallet? Deze laatste is zowel beschikbaar voor Android als voor iOS systemen.

Conclusie; een bijna niet te hacken cryptocurrency

Het feit dat Komodo er voor heeft gekozen om te fungeren als een soort van laag bovenop de Bitcoin blockchain heeft er voor gezorgd dat ze in de praktijk eigenlijk bijna niet te hacken valt. Dit betekent dat de holdings wellicht nooit zomaar uit een Komodo wallet zullen komen te verdwijnen. Dat is echter niet alles. De blockchain van Komodo werkt bijzonder snel waardoor transacties in geen tijd afgehandeld kunnen worden. Daarnaast zijn er ook nog de anonieme eigenschappen waar het platform zich door kenmerkt. Alles samen is Komodo een potentieel interessant platform waar heel wat interessante activiteiten of projecten op kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt niet in het minst bewezen door de producten die SuperNET reeds op het platform van Komodo heeft gelanceerd.

No coins selected