XMR koers

Eén van de grootste misverstanden die er bestaan over Bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen is dat ze volledig anoniem zijn. In de basis zijn ze dat helemaal niet. Dit geldt overigens in het bijzonder voor Bitcoin. Alle transacties die met Bitcoin gebeuren zijn perfect traceerbaar in de blockchain. Betekent dit dat het met cryptocurrencies helemaal niet mogelijk is om anoniem transacties uit te voeren? Toch wel. Om dit te kunnen realiseren dien je echter gebruik te maken van een speciale privacy coin. De bekendste coin op dit vlak is waarschijnlijk Monero. De technologie waar zij gebruik van maakt heeft namelijk als gevolg dat het nagenoeg onmogelijk wordt om de informatie met betrekking tot een bepaalde transactie te controleren.

Kennismaking met Monero

Eén van de grootste verzuchtingen van aanhangers van het traditionele financiële stelsel is dat cryptocurrencies zogezegd volledige anonimiteit realiseren. Dat is niet juist. Toch is dit een belangrijke vraag vanuit verschillende doelgroepen. Om aan deze vraag tegemoet te komen zijn er verschillende privacy coins in het leven geroepen. De bekendste van deze privacy coins is Monero met haar XMR token. Door het uitvoeren van een transactie met deze cryptocurrency is het in de praktijk dan ook perfect mogelijk om bepaalde informatie zoals bijvoorbeeld de verzender, ontvanger en de inhoud van de transactie zelf te verbergen.

Bitvavo crypto

Ring Signatures technologie

Op het ogenblik dat je een kijkje neemt op de blockchain van Monero zal je kunnen vaststellen dat het niet mogelijk is om zowel de afkomst, de bestemming als de inhoud van een transactie te controleren. Om dit voor mekaar te krijgen wordt er door Monero gebruik gemaakt van zogenaamde “Ring Signatures”. Deze zorgen er voor dat de publieke encryptiesleutels van de gebruikers door elkaar worden gehaald. Dit klinkt complex… en dat is het in de praktijk best ook. Het komt er eigenlijk op neer dat er verschillende publieke sleutels van meerdere gebruikers door diverse ringen in de blockchain worden gehaald. Op deze manier ontstaat er een wirwar aan data waardoor het onmogelijk wordt om de transacties te controleren.

Meer dan alleen maar een digitale betaalmethode

In de basis maakt Monero het dus in eerste instantie vooral mogelijk om op een decentrale manier betalingen uit te voeren die bovendien ook nog eens anoniem zijn. Dit gezegd zijnde is het ook mogelijk om het systeem van Monero in te zetten voor allerhande andere doeleinden. Zo kan de onderliggende technologie evenals cryptografie eveneens perfect worden gebruikt om bijvoorbeeld gevoelige data geheim te houden. Daarnaast zou er zelfs een toepassing gevonden kunnen worden voor bijvoorbeeld toestellen die zijn verbonden met het Internet of Things. In eerste instantie mag Monero dan dus met andere woorden wel een virtueel betaalmiddel zijn, in de praktijk is het potentieel nog veel groter.

Dynamisch karakter van de Monero blokken

Eén van de belangrijkste struikelblokken voor menig aantal cryptocurrencies is terug te vinden in de schaalbaarheid… of beter gezegd het gebrek daaraan, waarover ze beschikken. Om dit probleem (deels) te verhelpen wordt er vaak voor gekozen om de blokken te vergroten. Dit lijkt op het eerste zicht een prima oplossing, maar het is er wel één die in de praktijk niet altijd door de achterliggende community wordt gewaardeerd, in tegendeel. Een bekend voorbeeld van zo’n oplossing die in zekere zin voor tweedracht heeft gezorgd is ‘Segregated Witness’ (SegWit). Ook op dit vlak heeft Monero haar zaakjes echter prima voor mekaar.

Bitvavo crypto

Een schaalbaarheidsprobleem is iets waar Monero evenals haar gebruikers niet snel mee geconfronteerd zullen worden. Dit heeft alles te maken met het feit dat de blokken die deel uitmaken van de Monero blockchain dynamisch worden aangepast. Dit brengt verschillende interessante voordelen met zich mee. Het eerste voordeel dat hier het gevolg van is heeft betrekking tot het feit dat het netwerk nooit overbelast kan worden. In eerste instantie zou de dynamische blokgrootte een doorn in het oog kunnen zijn van miners, maar ook daar werd aan gedacht. Monero heeft er dan ook voor gekozen om een minimale block reward in het leven te roepen. Deze is vastgesteld op 0,3 XMR.

Bovenstaande zorgt er voor dat Monero een digitale valuta is welke zich kenmerkt door een eeuwige inflatie van 1 procent per jaar. Deze inflatie gaat in voege vanaf het jaar 2022. Al deze verschillende kenmerken maken in ieder geval duidelijk dat het team achter Monero en de XMR-token niet alleen goed heeft nagedacht over de korte, maar tevens ook over de lange termijn. Dit zorgt logischerwijs voor een degelijk vertrouwen onder (potentiële) investeerders.

Veilig opslaan van je XMR tokens

Heb je er voor gekozen om te investeren in de XMR tokens van Monero? In dat geval wil je voor het opslaan van deze tokens uiteraard gebruik kunnen maken van een zo veilig mogelijke wallet. In eerste instantie kan je er wat dit betreft voor kiezen om gebruik te maken van de online wallet ‘MyMonero’. Het betreft hier een wallet die niet alleen erg gebruiksvriendelijk is, maar daarnaast ook nog eens alles in het werk stelt om de veiligheid van de fondsen te kunnen garanderen. Let wel, een online wallet is in de praktijk altijd minder veilig in vergelijking met een offline wallet. Indien jij er dan ook de voorkeur aan geeft om gebruik te maken van een desktop exemplaar kan kiezen voor de Monero GUI Wallet een zeer interessant alternatief vormen.

Wanneer jij niet van plan bent om actief te gaan handelen met je XMR-tokens, maar je er in hebt geïnvesteerd voor de lange(re) termijn is het steeds een goed idee om de tokens op te slaan met behulp van een hardware wallet. Met name de Ledger Nano S en de Ledger Nano X zijn twee hardware wallets die ondersteuning bieden voor de XMR-token van Monero. Op deze manier wordt de private key opgeslagen op het toestel zelf waardoor jij er als enige de controle over hebt. Voor investeerders die in Monero zitten voor de lange(re) termijn is het zeker en vast de moeite waard om over te gaan tot het kopen van een hardware wallet.

Conclusie; één van de beste privacy coins op de markt

De bijzondere Ring Signatures technologie waar door Monero gebruik van wordt gemaakt zorgt er voor dat deze cryptovaluta werkelijk één van de beste privacy coins is die er op de markt zijn terug te vinden. Bovendien is het zo dat Monero kan rekenen op een enorm vertrouwen vanuit de community. Dit gecombineerd met het feit dat vaak cruciale problemen zoals de schaalbaarheid eigenlijk reeds preventief zijn aangepakt zorgt er voor dat dit absoluut een cryptocurrency is die je in het oog kan houden. Let wel, privacy coins zouden in de toekomst mogelijks net omwille van hun anonieme karakter een doelwit kunnen worden van de overheid. Dit zorgt er voor dat investeren in een privacy coin als Monero nooit zonder risico is.

No coins selected