NAV koers

Navcoin is een cryptocurrency die in de basis is gebaseerd op de blockchain van Bitcoin. Dit maakt ze echter nog geen directe kopie van de nummer één cryptocurrency, in tegendeel. Navcoin heeft er namelijk voor gekozen om verschillende extra functies toe te voegen waardoor ze een uniek karakter heeft gekregen. In het bijzonder moesten deze extra features er voor zorgen dat er extra financiële privacy kon worden geboden aan gebruikers. Gebruikmaken van Navcoin voor het uitvoeren van transacties zorgt er dan ook voor dat transacties die zijn uitgevoerd niet meer herleidbaar zijn.

Kennismaking met Navcoin

Reeds van bij de lancering van Navcoin was het duidelijk dat deze cryptocurrency zich zou focussen op twee verschillende, specifieke eigenschappen. In eerste instantie was het van belang dat ze zo gebruiksvriendelijk mogelijk was. Simpliciteit moest er voor zorgen dat deze cryptocurrency in sneltempo geadopteerd kon worden. Dat is echter niet alles. Daarnaast was het voor de ontwikkelaars achter deze cryptocurrency een doorn in het oog dat bijvoorbeeld Bitcoin geen enkele (standaard) privacy feature bevatte. Ook daar wou men met de komst van hun eigen Navcoin voor eens en altijd verandering in brengen. Zo geschiedde het ook.

Bitvavo crypto

Veel mensen gaan er zomaar vanuit dat transacties die gebeuren op de blockchain altijd worden afgeschermd van de buitenwereld en dus volledig anoniem zijn. Niets is echter minder waar. Het klopt inderdaad dat een transactie met crypto niet is gebonden aan bepaalde persoonsgegevens, maar dat maakt ze niet anoniem. Door bijvoorbeeld het ip-adres te traceren is het perfect mogelijk om te achterhalen wie een bepaalde transactie heeft uitgevoerd en naar welke persoon deze is overgemaakt. Standaard is het dus absoluut niet zo dat betalingen met cryptocurrencies altijd anoniem zijn, in tegendeel.

De NavTech technologie van Navcoin

Standaard is het dus niet mogelijk om jouw transacties met crypto volledig af te schermen. Althans niet wanneer je er voor kiest om gebruik te maken van bijvoorbeeld Bitcoin. Wanneer je er voor kiest om Navcoin te gaan gebruiken wordt dit namelijk een compleet ander verhaal. Navcoin maakt het namelijk in de praktijk wel degelijk mogelijk om er voor te zorgen dat transactiegegevens niet herleidbaar zijn. Hiervoor maakt ze gebruik van een eigen ontwikkelde, unieke technologie genaamd ‘NavTech’. Deze technologie maakt het mogelijk om transacties die worden uitgevoerd te anonimiseren door middel van een secundaire blockchain.

Het gebruik van Navcoin in de praktijk

Bovenstaande informatie is natuurlijk interessant, maar maakt nog steeds niet duidelijk hoe Navcoin in de praktijk precies werkt. Daar gaan we nu verandering in brengen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld van belang om te weten dat NAV-tokens niet meteen worden uitgewisseld tussen twee wallets. In plaats daarvan worden de tokens eerst naar een speciale NavTech server verstuurd. Deze server doet eigenlijk dienst als een speciale wallet waardoor er meteen en volledig anoniem transacties verwerkt kunnen worden. Het bestemmingsadres wordt met een uitermate solide versleuteling (RSA-2048) meegestuurd waardoor alleen de NavTech server zelf deze kan lezen.

Bitvavo crypto

Vanaf het ogenblik dat de NavTech server de transactie heeft ontvangen zal deze nog eens extra worden versleuteld. Pas dan wordt ze verzonden naar de secundaire blockchain van Navcoin. Deze subchain zal er vervolgens voor kiezen om het bedrag terug naar een andere NavTech server te versturen. Deze keer wordt er echter meteen ook voor gekozen om de transactiegegevens te obfusceren. Vanaf de subchain zal de transactie niet alleen versleuteld, maar ook opgesplitst en op verschillende tijdstippen worden verstuurd.

Van zodra de laatste NavTech server alle data over de transactie op de subchain heeft ontvangen zal de correcte hoeveelheid aan NAV naar de bestemmeling worden verstuurd. Deze manier van werken zorgt er voor dat het met behulp van Navcoin werkelijk onmogelijk is om zowel de betrokkenen bij een transactie als de waarde van de transactie te achterhalen.

Proof of Stake maakt potentiële rente van 5% mogelijk

Navcoin maakt het niet alleen mogelijk voor haar gebruikers om (anoniem) betalingen uit te voeren op de blockchain, daarnaast is het ook nog eens zo dat je er voor kan kiezen om te “staken”. Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat Navcoin gebruik maakt van het zogenaamde ‘Proof of Stake’ algoritme. Door jouw wallet met NAV-tokens open te houden en op die manier ter beschikking te stellen van het netwerk lever je een bijdrage aan zowel de stabiliteit als de veiligheid van het netwerk. In ruil hiervoor ontvang je een rente op het saldo dat in jouw Navcoin wallet is terug te vinden. De rente die je kan claimen op dit saldo bedraagt op moment van schrijven 5 procent.

Jouw NAV-tokens veilig opslaan

Voordat je een keuze te maakt op vlak van het type Navcoin wallet waar je gebruik van gaat maken is het van belang om voor jezelf uit te maken of je van plan bent om je NAV-tokens te staken of niet. Is dat het geval? Dan zal je als het ware verplicht worden om gebruik te maken van de NavCoin Core wallet. Het gaat hierbij om een desktop wallet welke zowel beschikbaar is voor Windows, Mac OS als voor Linux. Ben je niet meteen van plan om jouw NAV-tokens te gaan staken? Dan kan je uiteraard ook zonder probleem voor een andere wallet kiezen:

  • De NavPay Wallet;
  • De Next Wallet (maakt ook staking mogelijk);
  • De Coinomi Multicurrency Wallet;
  • NavPaper voor het creëren van een paper wallet;

Op moment van schrijven wordt er geen ondersteuning geboden voor Navcoin door één van de grote hardware wallets die op de markt zijn terug te vinden. Dit zorgt er voor dat zowel investeerders voor de korte als voor de lange termijn op dit ogenblik zijn aangewezen op het gebruik van één van de hierboven aangegeven wallets.

Conclusie; een ondergewaardeerde privacy coin?

In de basis beschikt Navcoin werkelijk over een uitstekende technologie die het mogelijk maakt om op een efficiënte en veilige manier anonieme transacties uit te voeren op de blockchain. Dit gezegd zijnde lijkt het er naar uit te zien dat Navcoin aanzienlijke concurrentie ondervindt van de grotere privacy coins op de markt zoals Monero, Dash en Verge. De toekomst zal duidelijk moeten maken of Navcoin nog de mogelijkheid zal hebben om zich binnen de markt te kunnen onderscheiden. Om dit te kunnen realiseren zullen ze niet alleen hun platform nog verder door moeten ontwikkelen, maar zullen ze ook hun marketing even onder handen moeten nemen.

No coins selected