XEM koers

NEM is een op blockchain gebaseerd project welke zich in de praktijk nagenoeg geheel richt op performance. Het team achter NEM heeft er dan ook bewust voor gekozen om verschillende technieken uit de wereld van blockchain en crypto te combineren. Het gaat hierbij niet alleen om het ‘Proof of Importance’ algoritme, maar ook om het zogenaamde harvesting evenals om de mogelijkheid tot het opzetten van een SuperNode. Door al deze verschillende technieken toe te passen is men er niet alleen in geslaagd om de transactiekosten laag te houden, daarnaast kunnen transacties ook bijzonder snel worden verwerkt.

Het ontstaan van het NEM project en haar XEM token

Voor het ontstaan van het project NEM evenals haar XEM token moeten we terug in de tijd, meer bepaald naar het jaar 2014. In eerste instantie zou er door het ontwikkelingsteam voor worden gekozen om gebruik te maken van de broncode van een andere, reeds bestaande cryptocurrency als basis voor het NEM project. Daar werd echter van afgestapt omdat men vreesde dat dit de toekomst van NEM meteen zou hypothekeren. Er werd dan ook een compleet nieuwe broncode geschreven die geheel naar inzicht kon worden uitgewerkt. De programmeertaal waar men voor NEM voor heeft gekozen is het bekende ‘Java’. De XEM-token welke wordt gebruikt binnen het netwerk van NEM beschikt over een maximaal hoeveelheid van 8.999.999.999 stuks. Bij aanvang van het project zijn alle tokens meteen uitgegeven.

Bitvavo crypto

De unieke eigenschappen van de NEM blockchain

Er zijn een aantal zaken die NEM weten te onderscheiden ten opzichte van de overige projecten die op de cryptomarkt zijn terug te vinden. Een eerste belangrijke eigenschap van NEM en dan meer bepaald van haar XEM-token is bijvoorbeeld terug te vinden in het feit dat al deze tokens bij de start van het project reeds zijn uitgegeven. Dit gebeurde aan de 1.500 verschillende mensen die bij het project betrokken waren. Zij hebben er vervolgens uiteraard voor gekozen om hun hoeveelheid aan tokens verder te verdelen onder hun online gemeenschap en / of beschikbaar te stellen aan exchanges. Het feit dat men er bij NEM voor heeft gekozen om meteen alle XEM-tokens op de markt te zetten zorgt er voor dat er geen sprake kan zijn van inflatie. Dat is een belangrijke factor voor investeerders in de XEM-token.

In het bezit komen van een bepaalde hoeveelheid aan XEM-tokens kan op meerdere manieren gebeuren. Uiteraard is het mogelijk om er gewoon voor te kiezen om XEM te kopen bij één van de verschillende exchanges, maar daarnaast kan je er ook voor kiezen om actief deel te nemen aan het netwerk van NEM. Dit laatste kan je doen door middel van harvesting of natuurlijk ook door het opzetten van een zogenaamde SuperNode. Hoe dit precies in zijn werk gaat vertellen we je graag verder op deze pagina.

Proof of Importante algoritme

In tegenstelling tot Bitcoin evenals een groot aantal andere cryptocurrencies wordt er door NEM geen gebruik gemaakt van het Proof of Work algoritme. In plaats daarvan heeft het team achter dit project er voor gekozen om Proof of Importante te gaan gebruiken. Daar waar er bij Proof of Work een aanzienlijke rekenkracht is vereist geldt dat niet voor Proof of Importance. Binnen het netwerk dient er voor het uitvoeren van elke transactie een bepaalde kostprijs te worden betaald. Op het ogenblik dat jij als investeerder over voldoende XEM-tokens beschikt kan je een stukje van die transactiekosten ontvangen als beloning. Hoe meer het netwerk van NEM groeit, hoe groter de beloning voor (grote) investeerders uiteindelijk ook wordt.

Bitvavo crypto

NEM harvesting

Op het ogenblik dat iemand houder is van 10.007 XEM tokens en deze er voor kiest om ze beschikbaar te stellen op het netwerk ontvangt de persoon in kwestie daarvoor een kleine hoeveelheid van alle transactiekosten die op het netwerk van NEM worden gemaakt. Hoeveel je precies zal ontvangen wordt bepaald door jouw Proof of Importance score. Een dergelijke score wordt toegekend aan elke deelnemer van het netwerk van NEM. Hoe hoog (of hoe laag) deze score precies zal uitvallen is altijd afhankelijk van de mate waarin je precies deelneemt aan het netwerk. Ben jij bijvoorbeeld iemand die veel transacties doet op het netwerk? Dan spreekt het voor zich dat jouw “belang” groter is in vergelijking met iemand die nauwelijks gebruik maakt van de mogelijkheden die het netwerk te bieden heeft.

Het opzetten van een NEM SuperNode

Houders van een grote hoeveelheid aan XEM-tokens beschikken eveneens over de mogelijkheid om een zogenaamde SuperNode op te zetten. Let op, een NEM SuperNode opzetten is niet goedkoop. Hierdoor is het eigenlijk hoofdzakelijk voorbehouden voor mensen of partijen die een aanzienlijke investering in het NEM project willen overwegen. Om een NEM SuperNode op te kunnen zetten zijn dan ook zomaar even 3.000.030 XEM tokens vereist. Een SuperNode zorgt er voor dat je over een uitstekende Proof of Importance score komt te beschikken waardoor je een significant groter deel van de transactiekosten kan claimen. Dit gezegd zijnde is de initiële investering die moet gebeuren uiteraard ook niet min. Als SuperNode beschik je tot slot eveneens over stemrecht binnen het project. Dit betekent dat je mee kan bepalen welke koers NEM in de toekomst zal varen.

Veilig opslaan van je XEM-tokens

Op het ogenblik dat je investeert in XEM-tokens is het uiteraard niet meer dan normaal dat je op zoek zal willen gaan naar een zo veilig mogelijke manier om deze tokens op te kunnen slaan. Hiervoor zijn er op de markt tal van verschillende mogelijkheden terug te vinden. In eerste instantie kan je er voor kiezen om gebruik te maken van de NEM Nano Wallet. Dit is de officiële desktop wallet welke door NEM zelf is uitgegeven. Daarnaast is er ook een mobiele applicatie beschikbaar van NEM voor zowel Android als iOS gebruikers.

Wanneer jij een investering wil doen in NEM voor de lange(re) termijn kan het ook de moeite waard zijn om te kijken in de richting van een hardware wallet voor wat het opslaan van je XEM-tokens betreft. Zowel de Trezor One, Trezor T als de Ledger Nano S en Ledger Nano X bieden allemaal ondersteuning voor deze cryptocurrency.

Conclusie; interessante mogelijkheden voor HODLers

Op het ogenblik dat jij iemand bent die voor een langere tijd in de crypto zit kan je door te investeren in NEM mogelijks (geen garanties) een mooie meerwaarde behalen. Deze meerwaarde wordt grotendeels gerealiseerd door de mogelijkheid om te harvesten of een SuperNode op te zetten. Deze manier is het (bij een degelijke hoeveelheid aan XEM-tokens) zelfs zomaar mogelijk om er een passief inkomen uit te halen. Daarnaast blijft het uitkijken naar de toekomst van NEM en welke koers ze precies gaat varen. Het feit dat het team achter NEM er in de basis reeds voor heeft gekozen om een compleet eigen code te schrijven kan eigenlijk alleen maar het beste doen vermoeden.

No coins selected