STEEM koers

Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel mensen spenderen dagelijks vele uurtjes op niet zomaar één, maar wel verschillende social media platformen. Geldt dat ook voor jou? In dat geval is het de moeite waard om kennis te maken met Steem. Het betreft hier namelijk een social media platform welke is gebaseerd op blockchain. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, ware het niet dat deelnemers aan het netwerk een vergoeding kunnen ontvangen voor de content die ze plaatsen. Op deze manier wordt het voor iedereen die kwalitatieve content plaatst op het internet mogelijk om geld te verdienen.

Een beloning voor de bijdragers aan het platform

De waarde van een social media platform zit hem in de bijdragen die worden geleverd door gebruikers. Een social media platform zoals Facebook en Twitter zou nooit over ook maar enige waarde hebben beschikt zonder haar enorme aantal gebruikers en de aanzienlijke hoeveelheden aan content en data die er op terug te vinden zijn. Het is namelijk deze content die er voor zorgt dat er op deze platformen advertenties getoond kunnen worden welke uiteraard weer geld in het laatje van de eigenaars brengt. Steem wil er voor zorgen dat een significant deel van het geld dat wordt verdiend met de content die de gebruiker plaatst terugvloeit naar de gebruiker zelf. Een nobele gedachte, maar hoe gaat dit nu in zijn werk?

Bitvavo crypto

Steem heeft een decentraal platform voor social media en online community’s ontwikkeld waarbij schrijvers van content automatisch een beloning zullen ontvangen voor de bijdrage die ze hebben geleverd aan de groep. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald aan de hand van de populariteit evenals de beoordelingen die de desbetreffende content ontvangt. De beloning die wordt toegekend ontvang je uiteraard niet onder de vorm van fiat-geld, maar wel als cryptovaluta. Dit belonende systeem moet er voor zorgen dat gebruikers gemotiveerd worden om kwalitatieve content aan Steem te blijven toevoegen waardoor het social media platform richting de toekomst verder kan blijven groeien.

De drie verschillende tokens van het Steem netwerk

Het is belangrijk om rekening mee te houden dat Steem niet zomaar gebruik maakt van één enkele token. De “main token” is natuurlijk STEEM, maar er wordt binnen haar netwerk ook gebruik gemaakt van Steem Power (SP) evenals van Steem Dollars (SMD). Het is best mogelijk dat dit in eerste instantie vrij complex lijkt, maar in de praktijk valt dat eigenlijk best wel mee. Op het ogenblik dat je er voor kiest om je aan te melden voor het social media platform van Steem, namelijk ‘Steemit’ (steemit.com) zal je kunnen vaststellen dat de vergoeding die je zal ontvangen voor je content zal worden uitbetaald in twee delen. Het gaat hierbij om 50 procent SP en 50 procent SMD. Je zal dus nooit rechtstreeks STEEM ontvangen voor je bijdragen.

1.) De STEEM token

De STEEM token is de cryptovaluta die beschikbaar is in de verschillende cryptocurrency exchanges die een investering in Steem mogelijk maken. De blockchain zorgt op continue basis voor het genereren van nieuwe STEEM tokens. Dit brengt als nadeel met zich mee dat deze cryptovaluta zich kenmerkt door een stevige inflatie. Nieuwe tokens die worden verhandeld worden in de praktijk ingezet om de verschuldigde waarde aan bijdragers aan het Steemit platform in SP en SMD uit te kunnen betalen. Dit zorgt er voor dat we eigenlijk zouden kunnen concluderen dat de STEEM token in de praktijk louter en alleen een investeringsproduct is.

Bitvavo crypto

2.) De Steem Dollar of SMD token

Eigenlijk kunnen we de SMD-token het best omschrijven als een smart contract welke onder de vorm van een eigendom op het sociale netwerk van Steem is gelanceerd. SMD vertegenwoordigt in de praktijk dan ook enkel en alleen een bepaalde waarde binnen het platform van Steemit. De waarde van deze token staat overigens precies gelijk aan deze van één Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de waarde van de SMD-token niet fluctueert afhankelijk van bijvoorbeeld de actuele STEEM koers.

Op het ogenblik dat je er voor kiest om jouw SMD-tokens vast te houden levert dit je op jaarbasis een toch wel zeer aantrekkelijke intrest op. Eigenaren van SMD zullen vanuit het platform van Steemit namelijk een jaarlijkse intrest ontvangen van zomaar even 10 procent. Er kan op eender welk moment voor worden gekozen om SMD te converteren naar STEEM.

3.) De Steem Power of SP token

De Steem Power of SP-token verschilt ten opzichte van de Steem Dollar omdat haar waarde niet meteen kan worden opgenomen. Dit is nodig om de waardevastheid van het Steemit platform te kunnen waarborgen. In welke mate de mening van de gebruikers van Steemit door zal wegen bij het beoordelen van content is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid aan SP waarover ze beschikken. Ben jij dus met andere woorden iemand die over een grote hoeveelheid aan SP beschikt? Dan zal dat er voor zorgen dat jouw beoordeling de persoon die een bijdrage heeft geleverd aan het Steem platform meer zal opleveren in vergelijking met iemand die slechts over een veel beperktere hoeveelheid aan SP beschikt.

Een participatie nemen in Steem voor de langere termijn

Tot slot nog een niet onbelangrijke tip om rekening mee te houden. Ben je namelijk van plan om een investering te doen in Steem voor de langere termijn? In dat geval is het eigenlijk interessanter om je STEEM tokens om te wisselen voor Steem Dollars (SMD). Op deze manier zorg je er namelijk voor dat je op jaarbasis de mooie intrest van 10% in de wacht kan slepen. Bij het vasthouden van de gewone STEEM tokens is dat helaas niet het geval. In dat geval moet de winst dan ook gerealiseerd worden door het koersverschil dat ontstaat.

Hoe veilig jouw STEEM tokens opslaan?

Op het ogenblik dat je hebt geïnvesteerd in STEEM zal je uiteraard willen uitkijken naar een geschikte wallet om deze tokens in op te kunnen slaan. Je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om de STEEM tokens gewoon op de exchange te laten staan, maar dan worden deze eigenlijk stelselmatig blootgesteld aan verschillende risico’s. Wil je deze risico’s liever niet lopen? Dan is het altijd de moeite waard om te kiezen voor een oplossing waarbij je zelf houder bent van de private key. Een interessante wallet waar gebruik van kan worden gemaakt is de ESteem Wallet. Let wel, deze wallet is gekoppeld aan je profiel op Steemit.com.

Een tweede mogelijkheid waar je gebruik van kan maken is de zogenaamde ‘CLI Wallet’. Dit is eigenlijk de officiële wallet van Steem welke op een desktop kan worden geïnstalleerd. Deze wallet wordt algemeen als iets minder gebruiksvriendelijk aanzien in vergelijking met de Esteem wallet. Beide opties zijn echter het overwegen zeker waard.

Conclusie; ’s werelds eerste gedecentraliseerde social media platform

Met behulp van de STEEM token is het mogelijk om een participatie te nemen in ’s werelds eerste, echte gedecentraliseerde social media platform. In de basis beschikt Steem en Steemit.com dan ook over een meer dan aanzienlijk potentieel. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat veel afhankelijk zal zijn van de groei van het sociale netwerk. Van cruciaal belang hierbij is dat de financiële structuur van Steem op orde wordt gehouden en ze op een zeker ogenblik niet tegen onvoldoende fondsen aan gaat lopen. Ondanks het feit dat een investering in Steem dus een bepaalde risico met zich meebrengt gaat er zeker ook een mooi potentieel in schuil.

No coins selected