XLM koers

Stellar is een financieel netwerk welke uiteraard over een decentraal karakter beschikt. Het netwerk van Stellar is in het leven geroepen om niet alleen op een voordelige, maar ook op een zeer snelle manier internationale betalingen uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij specifiek om internationale betalingen in verschillende valuta’s waarbij de omzetting naar de gewenste valuta gebeurt door middel van de Lumens (XLM) cryptocurrency. In de praktijk vertoont Stellar zeer aanzienlijke gelijkenissen met het platform van Ripple en haar XRP-token. Deze laatste staat er echter om bekend niet gedecentraliseerd, maar gecentraliseerd te zijn.

De lancering van het Stellar platform

Het platform van Stellar is live gegaan in het jaar 2014. Op het ogenblik van de lancering beschikte het platform over 100 miljard aan “stellars”. Inmiddels heeft ze er evenwel voor gekozen om over te stappen op de lumen token. Dit gebeurde slechts één jaar na de lancering van het platform, namelijk in het jaar 2015. Deze keuze werd door het team achter Stellar zeer bewust gedaan. Alleen op deze manier was het namelijk mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de XLM cryptocurrency en anderzijds het Stellar netwerk evenals de non-profit organisatie. Deze laatste luistert dan ook naar de naam ‘Stellar.org’. Voor alle duidelijkheid, het is de XLM-token die kan worden verhandeld bij de verschillende exchanges waar Stellar bij staat gelist.

Bitvavo crypto

Kennismaking met Stellar Lumens

Stellar is een decentraal netwerk welke over een open-source karakter beschikt. Ze heeft als primair doel gesteld om niet alleen op een snelle en betaalbare, maar bovendien ook op een zeer veilige manier internationale transacties uit te kunnen voeren. Daarnaast moeten er ook verschillende vormen van eigendom of waarde uitgewisseld kunnen worden door het inzetten van de blockchain technologie. In de praktijk zou er bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van het Stellar Lumens platform om Nederlandse euro’s tegen de meest gunstige koers om te zetten naar Amerikaanse dollars.

Hoe werkt het Stellar Lumens platform precies?

Vergelijkbaar met het internet is het zo dat ook Stellar eigenlijk over een netwerk van decentrale servers beschikt. Elke server die deel uitmaakt van dit netwerk houdt zelf een kopie bij van het digitale grootboek, beter bekend als de blockchain. In dit grootboek is elke transactie terug te vinden welke eerder op de blockchain werd uitgevoerd. Elke identiteit beschikt in principe zonder probleem over de mogelijkheid om een Stellar server op te zetten. Naarmate er meer servers aan het netwerk worden toegevoegd zal het netwerk in haar totaliteit stabieler en bovendien ook veiliger worden gemaakt. Alle servers welke deel uitmaken van het Stellar netwerk communiceren continue met elkaar. Dit gebeurt in principe elke twee tot vijf seconden. De constante communicatie is nodig om de transacties te kunnen verifiëren.

Ondersteuning voor verschillende valuta’s

Op het ogenblik dat er een transactie wordt uitgevoerd op de blockchain van Stellar zal de waarde van de transactie in kwestie af- en bijgeschreven worden in de wallet van respectievelijk de verzender evenals de ontvanger. De waarde van de transactie in kwestie kan op verschillende manieren worden bijgeschreven. Dit kan niet alleen gebeuren in BTC, maar ook in fiat zoals bijvoorbeeld USD, EUR, JPY evenals GBP. Voor de eigenaar van het saldo is het vervolgens mogelijk om betalingen in Lumens (XLM) te verrichten welke daarna omgezet kunnen worden in één van de eerder aangehaalde (digitale) valuta’s. Vervolgens wordt deze waarde in de gewenste valuta bijgeschreven in de wallet van de ontvanger.

Bitvavo crypto

Goedkope internationale transacties

De technologie waar Stellar gebruik van maakt brengt verschillende voordelen met zich mee. In eerste instantie is Stellar bijzonder snel en ook nog eens zeer goedkoop. De kosten welke moeten betaald worden per transactie welke wordt uitgevoerd bedragen op moment van schrijven amper 0,00001 lumens. Dit zorgt er in de praktijk voor dat je voor het uitvoeren van 100.000 transacties in totaliteit slechts uitkomt op 1 XLM-token. Dit brengt een extra belangrijk voordeel met zich mee. Deze zeer lage kosten zorgen er namelijk voor dat het platform van Stellar zich uitstekend leent voor het uitvoeren van microbetalingen. Elke transactie wordt bovendien bevestigd binnen de 2 tot 5 seconden. Dit maakt het Stellar systeem in de praktijk meteen en vooral ook zeer uitgebreid inzetbaar.

Hoe veilig jouw XLM-tokens opslaan?

Heel wat mensen die investeren in het project Stellar doen dat niet voor de korte, maar wel voor de lange(re) termijn. Voor welke periode jij nu ook precies wenst te investeren in Stellar en haar XLM-token, het spreekt voor zich dat je er altijd zeker van zal willen zijn dat jouw XLM-tokens op de meest veilige manier opgeslagen kunnen worden. Er zijn door Stellar inmiddels in ieder geval verschillende wallets op de markt gelanceerd waar gebruik van kan worden gemaakt. Het gaat hierbij onder meer om de volgende exemplaren:

  • Foxlet, de officiële Stellar desktop client;
  • Stargazer, een wallet voor zowel desktop als mobiele systemen;
  • Lobster, een gebruiksvriendelijke mobiele wallet met XLM-ondersteuning;
  • Astral, een online wallet met ondersteuning voor de XLM-token;
  • Guarda, een lichtgewicht multicurrency wallet;

Naast de bovenstaande wallet is het eveneens mogelijk om je XLM-tokens op te slaan op een hardware wallet. Je kan hiervoor niet alleen gebruikmaken van bijvoorbeeld een Ledger Nano S of een Ledger Nano X, maar ook van een Trezor One of een Trezor T systeem. In ieder geval, ook wanneer je jouw tokens dus voor de langere termijn op een hardware wallet wenst op te slaan zijn er daar meer dan voldoende mogelijkheden voor beschikbaar.

Conclusie; snelle en voordelige internationale betalingen

Het Stellar platform maakt het mogelijk om op een gedecentraliseerde manier internationale betalingen uit te voeren. De betalingen kunnen niet alleen snel, maar bovendien ook zeer voordelig worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om de meest uiteenlopende valuta’s om te wisselen. Dit betekent in de praktijk dat zeer eenvoudig euro’s voor dollars kunnen worden omgewisseld, maar ook bijvoorbeeld Engelse ponden en de Japanse yen. Binnen de cryptomarkt vormt Stellar met haar XLM-token eigenlijk het decentrale alternatief voor het gecentraliseerde platform van Ripple. Zij maakt binnen haar platform gebruik van de XRP-token. Heel wat mensen die participeren in de cryptomarkt geven er echter nog altijd de voorkeur aan om gebruik te maken van een echte, gedecentraliseerde cryptocurrency.

No coins selected