UNI Koers

Uniswap is een decentraal (DEX) protocol dat is gebaseerd op Ethereum. Bij Uniswap hebben gebruikers geen tussenpersonen nodig om te kunnen handelen. Het biedt tevens een oplossingen voor problemen met de liquiditeit van decentrale markten. Hoe, dat lees je hieronder.

Kennismaking met Uniswap

Een DEX-protocol als Uniswap is een protocol dat speciaal is gebouwd voor een Decentrale Exchange (DEX). Een DEX is net als zijn gecentraliseerde tegenhanger opgezet om te kunnen handelen. De twee verschillen van elkaar op het vlak van de coördinatie en de aanwezigheid van tussenpersonen.

Bitvavo crypto

Een centrale exchange is in handen van één bepaalde partij. Een DEX daarentegen wordt decentraal beheerd. We noemen dit ook wel een DeFi, of te wel Decentralized Finance. Doelstelling ervan is het decentraal faciliteren van financiële services. Dus niet alleen de handel in cryptomunten.

Decentrale markten bieden veel oplossingen voor de problemen van de centraal georiënteerde  markten. Denk hierbij aan wanbeheer, het ontbreken van een duidelijk structuur voor vergoedingen voor transacties. Dit wil niet zeggen dat een DEX geen problemen kent. Het belangrijkste probleem hierbij zijn liquiditeitsproblemen. Door het gebrek aan geld verloop de handel minder soepel..

En dat is waar Uniswap nu juist een oplossing voor biedt. Ze zoeken de oplossing voor het liquiditeitsprobleem in de mogelijkheid om de exchange het toe laten staan dat er ERC-20-tokens worden uitgewisseld zonder dat hier kopers en verkopers voor nodig zijn, die voor de liquiditeit moeten zorgen. De zogenaamde liquiditeitspool zorgt hier voor de oplossing. Maar hoe werkt dit dan?

Bitvavo crypto

Wat is een liquiditeitspool?

We hebben al gesteld dat Uniswap een decentraal uitwisselingsprotocol is. Het is niet alleen geschikt voor tokens maar ook voor Ethereum (ETH). Een goede eigenschap van Uniswap is dat je ETH decentrale wijze kunt omruilen voor ieder ander ERC-20-token. En dit gebeurd allemaal zonder de bemoeienis van tussenpersonen. Je hebt dus zelf de controle in eigen hand. Dit proces verloopt via een liquiditeitspool. Hierin is een hoeveelheid ETH opgenomen en een gelijkwaardig aantal ERC20-tokens. Gebruikers kunnen tegen minimale kosten een token inwisselen voor ETH of andersom.

Hoe werkt Uniswap?

De mogelijkheden zijn groot. Je zou in principe ook een eigen ERC20-token kunnen oprichten, zodat je dit kunt verhandelen. Hier gaan we verder niet op in.  Wat kun je er als relatief eenvoudige eindgebruiker dan nog meer mee?

ERC20-tokens omwisselen via Uniswap
Een belangrijke mogelijkheid die Uniswap biedt, is dat je zelf ERC20-tokens kunt omwisselen. Bijvoorbeeld: je heb een bepaalde hoeveelheid DAI die je wilt omwisselen voor MKR. Dan hoef je niet door het complexe proces een op een exchange en naar (ver)kopers te zoeken. Uniswap regelt dit allemaal heel eenvoudige wijze. Je geeft gewoon aan welke token je wilt omwisselen en welke je daarvoor terug wilt krijgen.

Het versturen van ERC20-tokens of ETH
Een simpele optie maar wel zeer nuttig is de mogelijkheid om ERC20-token naar een bepaalde Wallet te sturen. Het maakt hierbij niet uit of het een wallet is die al gekoppeld is of een bepaald wallet-adres.

Zelf investeren in een liquiditeitspool
Bij iedere omwisseling ben je een kleine vergoeding van 0,3% kwijt. Doordat we het hier hebben over een decentraal platform, verdwijnt deze bijdrage niet in de zakken van een centraal orgaan maar komt die ten goede aan de investeerders van de liquiditeitspool. De verdeling ervan is naar rato.

Als je mee zou willen doen,  breng je een zelfde hoeveelheid aan zowel Ethereum als ERC20-token in. Je brengt dit vermogen dus onder bij het platform en in de tussentijd kunnen geïnteresseerden hun tokens omruilen met dat vermogen.

Voor- en nadelen

Overal kleven zowel voor- als nadelen aan. Zo ook bij Uniswap. Wij hebben ze hieronder voor jou op een rijtje gezet.

Voordelen

  • Snelheid: Erg prettig, met enkele klikken kun je ERC20-tokens omwisselen.
  • Lage kosten: de te betalen vergoedingen zijn erg laag. Door het vaste percentage weet je exact wat je moet betalen.
  • Gebruikersgemak: eenvoudiger dan Uniswap krijg je het echt niet.
  • Oplossing liquiditeitsproblemen: door het gebruik van de liquiditeitspools worden dergelijke problemen voorkomen.

Nadelen

  • In de liquiditeitspools wijzigen de verhoudingen binnen je pool. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Je vermogen kan dus toenemen of dalen. Je moet dit risico wel willen en kunnen dragen natuurlijk.
  • Open Source: Doordat Uniswap gebaseerd is op open source kan dit tot hele mooie initiatieven leiden. Kwaadwillende kunnen ook enorme schade aanrichten.
  • Scammunten: oplichters proberen hiermee vaak de vruchten te plukken van de populariteit van DeFi platforms. Let dus op als je bepaalde aanbiedingen krijgt.

Conclusie

Uniswap is een geweldig protocol wat het handelen in Cryptomunten een stuk makkelijk heeft gemaakt. De eenvoud waarmee je transacties kan doen wordt alom geprezen. Ook de mogelijkheid dat je zelf kan investeren in liquiditeitspools is een interessante optie. Als je hiermee aan de slag wil, bereid je hier dan wel goed op voor. Onderzoek goed welke opties voor jou interessant zijn. Bedenk ook welke risico’s voor jou aanvaardbaar zijn. Als je Uniswap met name gebruikt om snel en goedkoop ERC20-tokens om te ruilen, kun je hiermee snel en op eenvoudige wijze mee aan de slag.

No coins selected