Bitvavo crypto

Nieuws

16/05/2022
Binance steunt Terra maar verwacht meer transparantie
15/05/2022
Handelsvolume van Terra LUNA stijgt tijdelijk met 200%
14/05/2022
Breaking! Do Kwon stelt heropleving Terra voor en een compensatie

Leer slimmer met cryptovaluta omgaan!

  • Ken de risico's van handelen in cryptovaluta
  • Profiteer van advies, tips en reviews
  • De juiste exchange uitkiezen om te handelen
  • Stel jouw cryptovaluta veilig in de juiste wallet
Bekijk kennisbank

Exchanges vergelijken

Alle exchanges om te handelen zijn onderzocht. Bekijk de resultaten en profiteer van de voordelen.

Resultaten crypto exchanges bekijken

Populaire cryptocurrencies

De kans is bijzonder groot dat jij voor het eerst in aanraking bent gekomen met cryptocurrencies via Bitcoin. Dit heeft alles te maken met het feit dat Bitcoin ’s werelds eerste, echte cryptocurrency is. De adoptie van deze cryptovaluta staat bovendien al heel wat verder in vergelijking met de zogenaamde altcoins. Dit gezegd zijnde is het zo dat er inmiddels nog heel wat andere bijzondere cryptocurrencies op de markt zijn verschenen. Wij stellen alvast graag enkele populaire cryptocurrencies aan je voor.

Bitcoin (BTC)

Ongetwijfeld ’s werelds meest populaire cryptocurrency is natuurlijk de enige, echte Bitcoin. De eerste Bitcointransactie werd verstuurd op 12 januari 2009. Sinds die dag is er heel wat gebeurd. Niet alleen zijn er verschillende afsplitsingen (zogenaamde ‘vorken’) geweest van Bitcoin, daarnaast heeft de koers een enorme piek neergezet. Bitcoin wordt wereldwijd zowel op als naast het internet door een groot aantal partijen geaccepteerd. Het karakter van Bitcoin als grondlegger van de blockchaintechnologie maakt ze razend populair binnen de community.

Litecoin (LTC)

Litecoin wordt vaak omschreven als het kleine broertje van Bitcoin. Daar waar Bitcoin bestempeld zou kunnen worden als het goud van de cryptomarkt wordt naar Litecoin vaak verwezen als het zilver van de cryptomarkt. Litecoin is een uitvinding van Charlie Lee welke in het verleden ook werkzaam was voor de belangrijke cryptocurrency exchange Coinbase evenals voor internetgigant Google. Litecoin werd gelanceerd op de markt in 2011 en profileert zich als een voordeligere cryptocurrency met lagere transactiekosten dan Bitcoin.

Ethereum (ETH)

Een cryptocurrency die in sneltempo aan populariteit heeft gewonnen en zich heeft weten te profileren binnen de cryptomarkt is Ethereum. De enorme populariteit die deze cryptocurrency heeft verkregen is vooral te wijten aan het feit dat haar technologie ongelofelijk breed inzetbaar is. Eigenlijk zelfs breder dan bij Bitcoin het geval is. Dit is voor een groot deel het gevolg van de ondersteuning van gedecentraliseerde applicaties. Bovendien staat Ethereum er ook om bekend als eerste ondersteuning te bieden voor smart contracts. Omdat de vooraf gedefinieerde logica in het contract wordt geprogrammeerd en het contract wordt verwerkt in de blockchain ontstaat op deze manier de garantie dat gemaakte afspraken ook altijd zullen worden nagekomen.

Ripple (XRP)

Ripple, of beter gezegd ‘XRP’ wordt eigenlijk aanzien als geen echte cryptocurrency. Dit heeft alles te maken met het feit dat ze niet volledig gedecentraliseerd is, in tegendeel. Toch wordt XRP beschouwd als één van de meest waardevolle en populaire projecten binnen de cryptowereld. Dit is het gevolg van het feit dat ze als één van de weinige cryptocurrencies nu reeds over een echte business met een stevig fundament beschikt. Ripple heeft als doel om internationale transacties niet alleen sneller, maar bovendien ook voordeliger mogelijk te maken. Dit niet alleen voor financiële instellingen die gebruikmaken van haar systeem, maar ook voor gewone consumenten zoals jij en ik.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash zag het levenslicht op 1 augustus 2017. Het is een afsplitsing of zogenaamde ‘vork’ van de originele Bitcoin (BTC) cryptocurrency. Beide blockchains zijn in principe grotendeels hetzelfde, met als enige verschil dat Bitcoin Cash over een grotere blokgrootte beschikt van 8MB. Op deze manier zou het mogelijk moeten worden om meer transacties binnen een zo kort mogelijke tijd te verwerken. In vergelijking met de gewone Bitcoin maakt Bitcoin Cash geen gebruik van de zogenaamde ‘SegWit’ technologie.

Wat is blockchain?

De economische crisis van het jaar 2008 heeft er voor gezorgd dat de wereld haar vertrouwen in de banksector verloren had. Niet alleen gingen banken failliet, daarnaast stortte de huizenmarkt in elkaar en kregen heel wat mensen af te rekenen met woekerpolissen. Dit was voor Satoshi Nakamoto het sein om op zoek te gaan naar een mogelijkheid om geld op een decentrale manier te kunnen beheren. Dit aldus zonder dat er daarvoor tussenkomst is vereist van een derde partij zoals een bank of overheid. De blockchain-technologie die door Nakamoto werd uitgevonden is eigenlijk gebaseerd op het elektronisch geldsysteem ‘B-Money’. Het was de Chinese computer ingenieur ‘Wei Dai’ die hier reeds in het jaar 1998 over schreef. Het principe van het systeem werd door Nakamoto uitgewerkt tot een soort van digitaal grootboek welke de ‘blockchain’ werd gedoopt. Het is deze technologie die de basis vormt voor niet alleen Bitcoin, maar wel voor alle cryptocurrencies die er op de markt zijn terug te vinden.

Openbaar transactie-grootboek

Op het ogenblik dat er met behulp van een cryptocurrency zoals Bitcoin een transactie wordt uitgevoerd spreekt het voor zich dat deze op een bepaalde manier moet kunnen worden verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt in de blockchain, welke eigenlijk een soort van openbaar transactie-grootboek is. Op de Bitcoin blockchain zijn dan ook alle transacties terug te vinden welke ooit met Bitcoin zijn uitgevoerd. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere cryptocurrencies. Het bijzondere aan de blockchain is dat het beheer er van niet in handen is van één partij, in tegendeel. Alle informatie welke deel uitmaakt van de blockchain wordt decentraal opgeslagen. Dit betekent dat de blockchain bestaat uit een netwerk van knooppunten die verspreid over de wereld zijn terug te vinden. In principe heeft ook iedereen de mogelijkheid om een bepaalde bijdrage te leveren aan dat netwerk.

Het onomkeerbare karakter van de blockchain

Eén van de belangrijkste eigenschappen van de blockchain is dat ze onomkeerbaar is. Dit betekent dat informatie, eenmaal verschenen, niet meer kan worden veranderd. Dit heeft alles te maken met het feit dat elke ‘deelnemer’ van het netwerk een kopie van de blockchain op diens computer heeft staan. Elke wijziging die optreedt zou dan ook door elke deelnemer moeten worden goedgekeurd. Dit zorgt er voor dat de blockchain niet alleen een bijzonder veilig, maar daarnaast ook uitermate goed georganiseerd betaalsysteem is. Bovendien is het ook nog eens zo dat de code van de blockchain open-source is. Met andere woorden, iedereen beschikt over de mogelijkheid om de code aan te passen en te verbeteren.

Verschillende blockchains

Sinds de lancering van Bitcoin zagen nog heel wat andere cryptoprojecten het levenslicht. Een groot aantal van deze projecten maakt gebruik van diens eigen blockchain. De blockchain hoeft dan ook in de praktijk nooit perse over dezelfde eigenschappen te beschikken, in tegendeel. De Bitcoin blockchain verschilt bijvoorbeeld ten opzichte van de Ethereum blockchain. Deze laatste maakt het dan ook voor deelnemers mogelijk om bijvoorbeeld gedecentraliseerde applicaties te draaien en gebruik te maken van smart contracts. Dit is iets wat lang niet bij elke blockchain tot de mogelijkheden behoort, in tegendeel.

Wat zijn cryptocurrencies?

Cryptocurrencies zijn digitale munten die gebruikmaken van blockchain technologie. Deze digitale valuta’s weten zich op verschillende manieren te distantiëren van het traditionele fiat-geld waar we in de wereld gebruik van maken. Dit heeft alles te maken met het gedecentraliseerde karakter waar een cryptocurrency over beschikt. Wanneer jij een bankrekening hebt vol met euro’s heb je dan wel het idee dat deze van jou is, maar eigenlijk staat je rekening bij een bank. Wanneer je inlogt in je mobiele applicatie of je online bankomgeving krijg je dan ook in principe niets meer of minder te zien dan een stukje van de boekhouding van je bank. Dat is niet zo bij cryptocurrencies. Heb jij een wallet waarin er 10 Bitcoins zijn terug te vinden? Dan zijn deze echt van jou en kan niemand anders daar aanspraak op maken. Net dit zorgt er voor dat cryptocurrencies, met name in economisch onzekere tijden een structurele meerwaarde kunnen vormen binnen de financiële markt.

Gedecentraliseerd

Op het ogenblik dat de wereld terug geconfronteerd wordt met een economische crisis is de kans bijzonder groot dat verschillende banken hun deuren (noodgedwongen) zullen moeten sluiten. Dit heeft als gevolg dat je waarschijnlijk niet meer bij een groot deel van jouw verzamelde vermogen kan komen. Dit kan in principe nooit gebeuren wanneer je in het bezit bent van cryptocurrencies. Deze zullen altijd, zelfs in tijden van economische crisis, bereikbaar zijn. Het enige wat je daarvoor nodig zal hebben is een internetverbinding. Om het voor mensen toegankelijker te maken om cryptocurrencies in de praktijk te kunnen gebruiken wordt er door verschillende partijen gewerkt aan praktische oplossingen. Nu reeds is het bij heel wat webwinkels en andere partijen op het internet (en in het dagelijkse leven) mogelijk om jouw aankopen of diensten te betalen met behulp van cryptocurrencies.

De waarde van een cryptocurrency

Een extra belangrijk voordeel welke is verbonden aan een cryptocurrency is dat deze niet te vervalsen is. Bovendien kan het ook niet stuk gaan en is er geen mogelijkheid om een bepaald aantal van een specifieke, digitale valuta bij te maken. Met name Bitcoin kan maximum 21.000.000 tokens in handen hebben en dat zal altijd zo blijven. Dit zorgt er voor dat er op termijn een bepaalde schaarste kan ontstaan die de koers van een cryptocurrency een bepaalde bodem kan geven. Dit geldt in principe niet voor fiat-geld zoals euro’s en dollars. Indien de Centrale Bank er voor kiest om geld bij te drukken, dan zorgt dat er voor dat de waarde van het reeds in omloop zijnde geld in principe alleen maar kan afnemen.

Bitcoin en altcoins

Sinds de lancering van Bitcoin zijn er ook heel wat andere cryptocurrencies verschenen. Deze cryptocurrencies worden zogenaamde ‘altcoins’ genoemd. Enkele bekende altcoins die een vaste plaats hebben weten te bemachtigen binnen de cryptomarkt zijn bijvoorbeeld Litecoin, Ripple (XRP) en Ethereum. Elk project beschikt over diens eigen doel waardoor ze binnen de cryptomarkt een bepaalde meerwaarde kan creëren. Het enorme potentieel waar de blockchain over beschikt komt wat dat betreft eigenlijk hoofdzakelijk tot uiting onder de vorm van de cryptovaluta die er gebruik van maken.

Hoe kan je het beste cryptocurrencies kopen?

Online cryptocurrencies kopen is op verschillende manieren mogelijk. Op het ogenblik dat je reeds houder bent van bepaalde cryptovaluta’s kan je er voor kiezen om deze bij cryptocurrency exchanges onderling met elkaar te verhandelen. Op het ogenblik dat je nieuw wil instappen in een bepaalde cryptocurrency is dat natuurlijk nog niet mogelijk. Het merendeel van de mensen die nu investeren stappen in met vers fiat-geld. Het kan hierbij gaan om euro’s, maar ook om bijvoorbeeld Amerikaanse dollars. Wil jij ook online cryptocurrencies kopen, maar weet je nog niet helemaal hoe dit precies in zijn werk gaat? Dan kan de onderstaande informatie je daar ongetwijfeld bij helpen!

Hoe online cryptocurrencies kopen?

Online cryptocurrencies kopen kan dus gebeuren op twee verschillende manieren. In eerste instantie kan je bij een cryptocurrency exchange bijvoorbeeld je Bitcoin omwisselen voor nagenoeg eender welke altcoin die er op de markt is terug te vinden. Om dit te kunnen doen is het echter belangrijk om rekening te houden met de verschillende handelsparen die er bestaan. Dergelijke handelsparen maken het bijvoorbeeld mogelijk om Bitcoin voor Litecoin om te ruilen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in Ripple (XRP) met Bitcoin of door middel van een ander handelspaar welke door de exchange in kwestie wordt aangeboden. Ben je nog niet in het bezit van cryptocurrencies en wil je als nieuwe investeerder instappen? In dat geval is dat uiteraard ook geen probleem.

Online cryptocurrencies kopen voor nieuwe investeerders

Ben je een nieuwe investeerder in cryptocurrencies? In dat geval kan je online cryptocurrencies kopen met behulp van fiat-geld. Voor Nederlanders en Belgen betekent dit uiteraard dat men zal instappen door middel van euro’s. Op deze manier vloeit er vers geld vanuit de reguliere financiële markt naar de (alternatieve), gedecentraliseerde cryptomarkt. Dit zorgt er niet alleen voor dat jij een bepaalde positie in kan nemen in bijvoorbeeld Bitcoin of één van de verschillende altcoins, maar ook dat de markt in haar totaliteit waardevoller wordt.

Online cryptocurrencies kopen met iDeal

Veel mensen denken dat online cryptocurrencies kopen een complex gegeven is. Dat hoeft het echter absoluut niet te zijn, in tegendeel. De meest toegankelijke manier om cryptocurrencies te kopen is natuurlijk door gebruik te maken van de betaalmethode iDeal. Op deze manier kan je gewoon vanuit de vertrouwde omgeving van je eigen bank investeren in cryptovaluta’s. Bovendien zijn hier doorgaans ook de laagste kosten aan verbonden.

Waar rekening mee houden bij online cryptocurrencies kopen?

Wil jij ook graag online cryptocurrencies kopen? In dat geval dien je er altijd rekening mee te houden dat je daarvoor over een zogenaamde ‘wallet’ dient te beschikken. Een dergelijke wallet is vereist voor het kunnen opslaan van je cryptocurrency tokens. Elk walletadres richt zich op een specifieke cryptovaluta. Je dient er dus rekening mee te houden dat je Bitcoin bijvoorbeeld niet naar een Ethereum adres kan sturen. Zorg er bovendien altijd voor dat je gebruik maakt van een veilige wallet om het risico op verlies van je cryptocurrencies tot een absoluut minimum te kunnen beperken. Ben je van plan om jouw cryptocurrencies voor de lange(re) termijn vast te houden? Dan kan je ook altijd kijken naar een hardware wallet.

 

Wat is Crypto?

Crypto is een digitaal betaalmiddel dat als alternatief voor de bestaande valuta’s zoals de Euro en Dollar is gemaakt. Maximaal bereik en vooraf bepaalde regels met een maximaal aantal munten per crypto coin, bepalen de totale beschikbaarheid. De vraag en het aanbod zijn uiteindelijk van doorslag bij de prijs die één crypto coin waard is. Op basis van cryptografie is er een gegarandeerde veiligheid.

Hoelang gaat Crypto nog mee?

Cryptovaluta is relatief nieuw en bijna alle grote banken of bedrijven onderzoeken de techniek of passen deze al toe. De crypto is een goede manier om betalingen te verrichten en veilige transacties af te handelen. De snelheid kan op dit moment nog een probleem zijn, maar de privacy die een klant heeft in combinatie met het cryptografie ritme zorgen voor een degelijke potentiële toekomst van de cryptovaluta in zijn algemeenheid.

Hoe is crypto ontstaan?

De introductie van de crypto is middels de Bitcoin ontstaan en ontwikkeld door Satoshi Nakamoto. Het was een insteek voor een nieuw monetair systeem als nieuwe munteenheid. Het grootste doel was een systeem buiten het bankensysteem om, zodat hoge transactiekosten en vermengingen voorkomen kunnen worden. Later zijn er meer en andere bekende cryptovaluta’s ontwikkeld.

Waarvoor is cryptovaluta goed toe te passen?

De toepassingen waarvoor de cryptotechniek is toe te passen zijn bijvoorbeeld de identificatie, gegevensopslag of juist rechten voor auteurs of eigendom. Stel je voor dat je niet meer naar de notaris hoeft voor het zetten van een handtekening of een ergens anders. Het is een unieke en eigen fingerprint.

© 2021 - Crypto.nl | Privacy disclaimer | Contact

No coins selected