Bitcoin koers

Het gedecentraliseerde platform Bitcoin is in heel veel verschillende opzichten uniek te noemen. In eerste instantie bood ze aan mensen terug de mogelijkheid om het beheer van hun geld in eigen handen te nemen. In het bijzonder de financiële crisissen die onze wereld heeft gekend hebben er voor gezorgd dat het vertrouwen van mensen in het hele bankensysteem aanzienlijk is afgenomen. Bitcoin oprichter Satoshi Nakamoto (pseudoniem) wou daar verandering in brengen en mensen terug de mogelijkheid bieden om zelf in te staan voor hun eigen financiële middelen. Inmiddels is niet alleen Bitcoin, maar ook de hele cryptocurrency markt in die mate geëvolueerd dat het bijzonder veel mensen reeds een meer dan aantrekkelijke som spaargeld heeft opgeleverd.

Het ontstaan van de Bitcoin

De geschiedenis van Bitcoin brengt ons terug in de tijd naar het jaar 2008. Het idee voor het ontwikkelen van een cryptovaluta was waarschijnlijk nog wat ouder, maar in het bijzonder de kredietcrisis van 2008 zou voor Satoshi Nakamoto de doorslag hebben betekend. Aan het begin van 2009 werd met Bitcoin een zeer innovatief betaalsysteem gelanceerd waarbij er verrichtingen konden gebeuren zonder dat er daarvoor toezicht was vereist van een centrale autoriteit. Op de eerste echte transactie met de virtuele munt was het wel nog even wachten. Voor zover bekend vond deze plaats op 21 mei 2010. Toen werd er voor twee pizza’s nog 10,000 BTC betaald. De toenemende onrust binnen de eurozone en de algemene trend van bedrijven in vooral de Verenigde Staten en bepaalde delen van Azië om betalingen met Bitcoin te accepteren zorgde meteen voor een eerste toename in de koers.

Bitvavo crypto

Een stijgende koers door de jaren heen

Het idee achter Bitcoin wist meteen heel wat geïnteresseerden op de been te brengen. In de Verenigde Staten werd de cryptocurrency erkend als echte valuta wat er voor zorgde dat er opeens een compleet nieuw en veel groter platform voor werd gecreëerd. Een zeer indrukwekkende koerssprong werd gerealiseerd aan het einde van het jaar 2017. Toen steeg de Bitcoin plots richting een waarde van 20.000 euro voor één BTC token. De tijd dat je voor het kopen van 2 pizza’s nog 10,000 BTC tokens neer moest tellen was nog nooit zo veraf. Uiteindelijk is er op 13 maart 2021 een prijs van 50.000 euro bereikt.

Bitcoin koers

Hoe werkt Bitcoin precies?

Bitcoin is ’s werelds eerste, echte cryptocurrency. Het betreft hier een gedecentraliseerd platform die verrichtingen die worden uitgevoerd registreert in een soort van grootboek. Dit grootboek kreeg de naam ‘blockchain’. Om er gebruik van te kunnen maken dien je er rekening mee te houden dat je in het bezit moet zijn van een zogenaamde BTC wallet. Het betreft hier een virtuele portefeuille waar je niet alleen betalingen met BTC tokens in kan ontvangen, maar ze ook zelf kan uitvoeren. Aan het uitvoeren van een dergelijke transactie zijn wel altijd bepaalde kosten verbonden. In het bijzonder de zogenaamde ‘blockchain fee’, de kost voor het gebruik van de Bitcoin blockchain is er één om rekening mee te houden.

Bitvavo crypto

Het hele netwerk waar Bitcoin op is gebaseerd en van afhankelijk is dient uiteraard op een bepaalde manier in leven te worden gehouden. Dit gebeurt door middel van mining. In de praktijk betekent dit dat er gebruik wordt gemaakt van de rekenkracht van bijvoorbeeld je computer of specifieke hardware om Bitcoin-transacties te kunnen valideren. Op het ogenblik dat jij deel uitmaakt van dit netwerk doe je elke 10 minuten mee aan een soort van loterij. Ben jij de winnaar van deze loterij? Dan zal je daarvoor een vergoeding ontvangen onder de vorm van een bepaalde hoeveelheid BTC tokens. Klinkt natuurlijk allemaal erg eenvoudig, maar dat is het niet. Er zijn namelijk op moment van schrijven reeds zoveel BTC tokens gemined dat de rekensom die moet worden opgelost een zeer complex niveau heeft bereikt.

Hard cap van slechts 21.000.000 BTC tokens

Een belangrijk gegeven welke altijd een bepaalde invloed heeft uitgeoefend en zeker ook nog zal uitoefenen is terug te vinden in de hard cap die Bitcoin heeft geïntroduceerd. Het betreft hier een strikte limiet die er voor zorgt dat er op geen enkel ogenblik meer dan 21.000.000 BTC tokens in omloop kunnen zijn. Dat zorgt automatisch voor een bepaalde schaarsheid waardoor een potentieel interessante toekomstperspectief voor de BTC koers tot de mogelijkheden behoort. Op het ogenblik dat jij er voor kiest om een bepaald aantal van deze tokens te kopen zal je er zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven wel voor moeten kiezen om gebruik te maken van een bepaalde wallet. Zorg er bovendien altijd voor dat het adres van je wallet tijdens het kopen van de tokens correct wordt ingevoerd. De kleinste fout kan er namelijk zomaar voor zorgen dat je net aangekochte BTC tokens in rook opgaan.

Welke wallet gebruiken voor je BTC tokens?

Sinds haar bestaan zijn er voor Bitcoin heel wat verschillende wallets ontwikkeld. Elke groter exchange biedt haar gebruikers bovendien de mogelijkheid om hun BTC tokens gewoon intern in hun eigen wallet op te slaan. Dat is aan de ene kant interessant omdat het, het efficiëntste werkt en je, je BTC tokens vervolgens op eender welk gewenst moment terug kan verhandelen, maar anderzijds zijn er ook nadelen aan verbonden. In het bijzonder op het ogenblik dat je reeds een grote investering in Bitcoin hebt gedaan is het veelal interessanter om deze los van het internet te bewaren. Alleen op deze manier kan je namelijk je investering(en) het best beschermen.

Voor het opslaan van je BTC tokens kan er niet uitsluitend gebruik worden gemaakt van een online wallet, daarnaast kan je ook kiezen voor een speciale paper wallet of is het mogelijk om een applicatie te installeren. Bitcoin wallets zijn bijvoorbeeld ook verkrijgbaar onder de vorm van een programma om op je computer te plaatsen of als applicatie die je gewoon op je smartphone of tablet installeert. Ook de Chrome browser van Google ondersteunt verschillende mogelijks interessante applicaties om jouw portefeuille met Bitcoin in op te slaan. Wil je zeker kunnen zijn van een echt optimale bescherming van je investering in Bitcoin? Dan is het mogelijks interessant om voor de lange termijn gebruik te maken van een hardware wallet.

No coins selected