BCN koers

Bytecoin profileert zich op de markt als een zogenaamde privacy coin. Deze cryptocurrency maakt het mogelijk om anoniem transacties uit te voeren op de blockchain. Om dit te kunnen realiseren maakt ze gebruik van zogenaamde ‘CryptoNote ring signatures’. Deze techniek zorgt er voor dat niet alleen de verzender en ontvanger van de transactie wordt afgeschermd van de buitenwereld, hetzelfde geldt eveneens voor de inhoud van de transactie. Wat veel potentiële investeerders in Bytecoin overigens waarschijnlijk nog niet zullen weten is dat de cryptocurrency ook over een langdurige geschiedenis met Monero beschikt. Deze laatste is dan ook een hard fork van de Bytecoin blockchain.

Gelanceerd als anonieme versie van Bitcoin

Bytecoin werd in eerste instantie gelanceerd als anoniem alternatief voor Bitcoin. Op het ogenblik dat er een transactie met Bitcoin wordt uitgevoerd wordt alle data met betrekking tot deze transactie openbaar in de blockchain geplaatst. Dit betekent in de praktijk dat het altijd duidelijk is wie de afzender en wie de ontvanger is van de transactie. Dat is nog niet alles, ook de volledige inhoud van de transactie wordt publiekelijk weergegeven. Het is precies op dit vlak dat Bytecoin zich weet te onderscheiden ten opzichte van bijvoorbeeld Bitcoin.

Bitvavo crypto

De enige manier waarop je over de mogelijkheid beschikt om een Bitcoin transactie anoniem te maken is door gebruik te maken van een zogenaamde ’tumbler’. Dit is echter niet alleen onpraktisch, daarnaast is het ook zo dat er in de praktijk niet onaanzienlijke kosten mee gepaard gaan. In het geval van Bytecoin wordt er aldus gebruik gemaakt van CryptoNote signatures. Deze technologie zorgt er voor dat elke transactie die met Bytecoin wordt uitgevoerd over een éénmalige, openbare sleutel komt te beschikken. Dit betekent dat elke transactie uniek is. Hierdoor wordt het een stuk lastiger om (virtueel) geld te traceren of bijvoorbeeld te koppelen aan een bepaalde persoon of partij.

Eliminatie van koppelbaarheid tussen transacties en transactiedeelnemers

Om er voor te zorgen dat de koppelbaarheid tussen transacties evenals transactiedeelnemers kan worden geëlimineerd heeft Bytecoin er voor gekozen om gebruik te maken van zogenaamde ‘ring signatures’. Op het ogenblik dat er een bepaalde transactie wordt uitgevoerd zal de handtekening die is vereist om het virtuele geld te versturen worden gemixt met andere accounts die deel uitmaken van het Bytecoin netwerk. Dit zorgt er voor dat het in de praktijk een behoorlijk stuk complexer wordt om te achterhalen wie nu precies verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de transactie in kwestie.

Eveneens een extra belangrijk kenmerk om rekening mee te houden bij het gebruik van Bytecoin is terug te vinden in het feit dat gebruikers van het netwerk volledig zelf kunnen bepalen welke mate van anonimiteit er precies moet worden toegepast. Des te meer inputs er worden ingevoerd, des te moeilijker de transactie te traceren valt. Dat is natuurlijk interessant, maar het heeft wel als gevolg dat je ook geconfronteerd zal worden met hogere transactiekosten. De kosten die door het Bytecoin netwerk in rekening worden gebracht worden immers bepaald aan de hand van de grootte waar de transactie over beschikt.

Bitvavo crypto

Egalitarian Proof-of-Work

In eerste instantie lijkt het er naar uit te zien dat Bitcoin en Bytecoin gebruikmaken van hetzelfde algoritme. Op het ogenblik dat we verder gaan kijken kan er echter worden vastgesteld dat dit niet het geval is. Met Bitcoin wordt er gebruik gemaakt van krachtige miners (ASIC’s evenals GPU’s) om er voor te zorgen dat het minen van Bitcoin zo snel en efficiënt mogelijk kan gebeuren. Echter heeft dit er voor gezorgd dat de mining vooral in handen is gekomen van een aantal grote partijen. Het gevolg hiervan is dat er bij Bitcoin een soort van centralisering heeft plaatsgevonden. Dat is iets wat Bytecoin absoluut wil vermijden.

Om bovenstaande te kunnen realiseren en er tegelijkertijd ook voor te zorgen dat Bytecoin mining toegankelijk(er) blijft heeft men er voor gekozen om een variant op het gewone ‘Proof of Work’ algoritme te lanceren. Het gaat hierbij om het ‘Egalitarian Proof of Work’ algoritme. Bij dit algoritme wordt er gebruik gemaakt van een versie van het zogenaamde ‘skrypt’. Het betreft hier een soort van proof-of-work functie die sterke gelijkenissen vertoont met de hashcash functie waar Bitcoin gebruik van maakt. Toch is er sprake van een niet onbelangrijk verschil tussen beide functies. Skrypt is namelijk in de praktijk niet geheugen gebonden. Dit betekent dat het in de praktijk perfect mogelijk is om Bytecoin te minen door middel van een CPU miner. In principe kan je dus perfect Bytecoin minen door middel van je laptop.

Veilig jouw BCN-tokens opslaan

Voor het veilig opslaan van je BCN-token is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende wallets. Voor welk type Bytecoin wallet je in de praktijk gebruik gaat maken is steeds afhankelijk van jouw persoonlijk voorkeur. In ieder geval kan je een keuze maken uit:

  • De Bytecoin mobiele wallet voor Android;
  • De Bytecoin Desktop wallet;
  • De Bytecoin Web Wallet;

Het is opmerkelijk dat er op moment van schrijven nog geen echte Bytecoin wallet beschikbaar is voor iOS gebruikers. Wel is het mogelijk om gebruik te maken van een multicurrency applicatie, maar een echt Bytecoin exemplaar is er (nog) niet. Dit geldt overigens ook voor ondersteuning van een hardware wallet. Zowel de systemen van Ledger als van Trezor bieden op moment van schrijven nog geen ondersteuning voor de BCN-token van Bytecoin.

Conclusie, een privacy coin met een lange geschiedenis

Bytecoin is een privacy coin die over een opvallend lange geschiedenis beschikt binnen de markt van de cryptocurrencies. Het idee om een cryptocurrency te lanceren die sterke gelijkenissen vertoont met Bitcoin, maar een aanzienlijke mate aan anonimiteit en privacy biedt kon eigenlijk nagenoeg meteen rekenen op heel wat interesse vanuit de community. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat Bytecoin na het uitvoeren van de Monero hard fork een niet onbelangrijk deel van haar achterban heeft verloren. Op moment van schrijven lijkt het er dan ook naar uit te zien dat het vooral Monero met haar XMR-token is die de strijd heeft gewonnen. Dit gezegd zijnde gaat er nog steeds heel wat volume door Bytecoin waardoor deze naar de toekomst toe zomaar even terug zou kunnen verrassen. Uiteraard geldt zoals steeds voor crypto dat er hier nooit concrete garanties voor gegeven kunnen worden.

No coins selected