ADA koers

Cardano is een zogenaamd blockchain applicatie platform. Het platform richt zich niet alleen op duurzaamheid en interoperabiliteit, maar ook op schaalbaarheid. Dit laatste is binnen de wereld van de cryptocurrencies echt van bijzonder groot belang. Cardano is verder op moment van schrijven één van de weinige projecten welke over een wetenschappelijke basis beschikt. Deze basis heeft er gecombineerd met de technische kennis van de ontwikkelaars voor gezorgd dat er niet alleen een zeer veilige, maar ook flexibele evenals uitstekende schaalbare blockchain technologie is ontstaan. Deze zou zomaar door miljoenen mensen gebruikt kunnen worden.

Kennismaking met Cardano

Cardano is een blockchain welke werd ontwikkeld door het technologisch bedrijf ‘IOHK’. Het bedrijf werd opgericht in het jaar 2015 door Charles Hoskinson en Jeremy Wood. Van bij de lancering heeft het bedrijf zichzelf als doel gesteld om een gebalanceerd blockchain ecosysteem in het leven te roepen. Het systeem moet er in de praktijk eigenlijk voor zorgen dat de voordelen van Bitcoin, Litecoin en Ethereum gecombineerd kunnen worden in één enkele cryptocurrency. Voor Bitcoin geldt bijvoorbeeld dat Cardano de veilige waarde van opslag heeft overgenomen. Het ontwikkelingsteam ging echter te rade bij Litecoin omwille van de significant lagere transactiekosten waar het project over beschikt. Daarnaast werd er gekeken in de richting van Ethereum voor de ondersteuning van smart contracts.

Bitvavo crypto

Ada Koers

Cardano blockchain bestaande uit 2 lagen

Kenmerkend voor de blockchain van Cardano is dat ze eigenlijk is opgebouwd uit twee verschillende lagen. Door het bedrijf worden deze twee lagen bestempeld als de ‘Cardano Settlement Layer’ (CSL) en de ‘Cardano Computation Layer’ (CCL). Dat er gebruik wordt gemaakt van deze twee verschillende lagen komt niet zomaar uit de lucht vallen, in tegendeel. Het ontwikkelingsteam wil er op deze manier namelijk voor zorgen dat de transacties die op de blockchain worden uitgevoerd kunnen worden gescheiden van de logica waarom en vooral ook onder welke voorwaarden de transacties plaats kunnen vinden. Het scheiden van deze twee zaken zorgt er voor dat er heel wat ruimte kan worden bespaard.

1.) De Cardano Settlement Layer (CSL)

De zogenaamde CSL welke deel uitmaakt van het Cardano netwerk doet eigenlijk in de praktijk dienst als een soort van grootboek. Ze vormt dan ook de eerste laag van het platform. Deze laag maakt in de praktijk gebruik van het consensus-algoritme waarmee nieuwe blokken worden gegenereerd en transacties worden bevestigd.

Bitvavo crypto

2.) Cardano Computation Layer (CCL)

De tweede laag welke is terug te vinden op het Cardano platform luistert naar de naam ‘Cardano Computation Layer’. Het betreft hier een laag die alle informatie opslaat met betrekking tot de reden waarom er een bepaalde transactie wordt uitgevoerd. Omwille van het feit dat de laag die de berekeningen uitvoert is losgekoppeld van de CSL is het mogelijk voor verschillende gebruikers om ook gebruik te maken van verschillende regels met betrekking tot de manier waarop de evaluatie van de transacties gebeurt.

Het team achter Cardano heeft er bovendien eveneens voor gekozen om voor de ontwikkeling van haar slimme contracten een nieuwe programmeertaal in het leven te roepen. Het ging hierbij om de programmeertaal ‘Plutus’. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat de CCL-layer eveneens ondersteuning biedt voor Solidity. Dit is natuurlijk de bekende programmeertaal waar gebruik van wordt gemaakt voor de ontwikkeling van slimme contracten op het netwerk van Ethereum.

Ondersteuning voor zogenaamde ‘sidechains’

Cardano is naast bovenstaande eveneens een platform welke er voor heeft gekozen om ondersteuning te bieden voor zogenaamde ‘sidechains’. Deze sidechains worden ondersteund op basis van een nieuw protocol welke in het leven werd geroepen. Het gaat hierbij om het protocol van Kiayias, Miller en Zindros (KMZ). Het nieuwe protocol maakt wel gebruik van het proof of work algoritme. Door middel van het KMZ-sidechainprotocol van Cardano wordt het in de praktijk mogelijk gemaakt om fondsen op een veilige manier van de CSL naar de CCL (of elke andere blockchain die gebruik maakt van hetzelfde protocol) over te maken.

Hoe veilig jouw ADA-tokens opslaan?

Het toekomstpotentieel van Cardano is natuurlijk meer dan aanzienlijk te noemen. Dit zorgt er voor dat heel wat geïnteresseerden er voor kiezen om een bepaalde investering te doen in de ADA-token van Cardano voor de lange(re) termijn. Of je er nu voor kiest om gewoon voor een korte periode in te stappen in dit project of je vooral in wil spelen op het lange termijn potentieel, in beide gevallen zal je natuurlijk nood hebben aan een echt veilige wallet. Specifiek voor het opslaan van de ADA-token van Cardano kan er gebruik worden gemaakt van de wallets die hieronder zijn terug te vinden:

  • De Daedalus Wallet (de officiële wallet van Cardano);
  • De Infinito Wallet (een universele wallet);
  • De Atomic Cardano Wallet;

Investeerders in Cardano bleven gedurende lange tijd op hun honger zitten voor wat de ondersteuning door een hardware wallet betrof. Daar kwam in het jaar 2019 echter eindelijk verandering in. Dit betekent dat de ADA-token eveneens kan worden opgeslagen voor de lange termijn op een Ledger Nano S of een Ledger Nano X hardware wallet. Door het opslaan van jouw tokens op een dergelijke hardware wallet ben je altijd zelf houder van de private key. Dit betekent dat je investering in Cardano niet zomaar ten grabbel kan vallen aan bijvoorbeeld een hacker die een exchange of een online wallet in het vizier heeft.

Conclusie; een derde generatie cryptocurrency met twee lagen

Cardano is een derde generatie cryptocurrency die een wetenschappelijke basis op uitstekende wijze heeft weten te combineren met de technische kennis van haar ontwikkelaars. Op het ogenblik dat Cardano haar technologie ten volle weet te benutten in de praktijk kan ze hiermee mogelijks een gebruiksvlak bieden voor miljoenen gebruikers. Net zoals ook voor het merendeel van de andere cryptocurrencies geldt is het ook voor Cardano zo dat ze haar technisch potentieel nog moet zien om te zetten in de praktijk. Wanneer ze daar in slaagt kan dat zomaar een interessante waardestijging met zich meebrengen voor de ADA-token. Uiteraard is het zoals steeds onmogelijk om hier concrete garanties voor te geven. De toekomst zal het ons uiteindelijk moeten gaan leren.

No coins selected